Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku v Jirkově

Autor projektu: Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D.
Investor: Město Jirkov
Zhotovitel: Skanska a.s.
Další zhotovitelé: Studený s.r.o. - sadové úpravy
O dílo pečuje: Onza a.s. a Krušnohorské služby a.s.
Termín realizace: 6/2014 - 9/2015

Olejomlýnský park se nachází v intravilánu města Jirkova, při jeho jihozápadním okraji. 
Park v letech 2014 a 2015 prošel rozsáhlou revitalizací. Projekt s názvem "Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku" byl implementován s cílem zlepšit zahradně-architektonickou kvalitu prostoru. V rámci projektu byla vybudována oboustranná cyklostezka, in-line okruh či kruhové odpočívadlo pro pohodlné přezutí bruslí. V parku byla rovněž umístěna dětská lanovka. Úpravou svahu došlo k vytvoření zóny, kde lze provozovat zimní aktivity, jako je bobování či sáňkování. Projekt zahrnoval také vytvoření samostatných herních ploch pro různé věkové kategorie dětí a mládeže, jako je např. asfaltová plocha se skateboardovými prvky či plocha s pískovým povrchem a okrasnými kameny. 
Realizací projektu došlo taktéž ke zrenovování dosavadní dopravní hřiště, které získalo nový povrch z jemného asfaltového betonu. Do oblasti hřiště byla instalována lanová pavučina ve tvaru pyramidy. Nebylo opomenuto ani okolí parkového rybníčka, které se zásluhou revitalizace proměnilo na prostor, jež v současné době umožňuje nerušené pozorování vodní hladiny a čas pro relaxaci a odpočinek. Pro nejmenší děti ve věku 2-6 let vzniklo dětské hřiště s pískovým povrchem a dřevěnými herními prvky a na nejvyšším bodě parku byla vybudovaná vyhlídka s odpočinkovými lavičkami.
Park je díky realizaci prostoupen sítí cest s mlatovým šterkovým povrchem, které byly navrženy ve směru převažujícího pohybu návštěvníků. Arboristické práce se zasloužily o ošetření stávajících dřevin, odstranění nemocných nebo nevhodně umístěných stromů a výsadbu 309 nových listnatých stromů. Finálové úpravy byly zaměřeny na instalaci vhodného osvětlení a umístění mobiliáře.
Vzhledem k tomu, že od realizace projektu uběhlo již pár let, byl park ještě několikrát modernizován. Od roku 2016 zde návštěvníci objeví pumptrackovou dráhu a louku pro psy, již 4. rokem mohou občané využít veřejné griloviště a 2. rokem pak street workoutové hřiště.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953