Kdo díla hodnotí

Představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně a Správní rada Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu jmenovala pro soutěžní přehlídku Park roku 2023 porotu v tomto složení:

   

alt

doc. akad. soch. Aleš Hnízdil

 

vedle umělecké činnosti se od roku 1995 věnuje i pedagogické činnosti. Je garantem bakalářského programu krajinářská architektura FAPPZ ČZU  a také výtvarných předmětů, prostorové tvorby a designu mobiliáře.

Absolvoval AVU v Praze v roce 1979 obor sochařství, dále pak v letech 1983-84, jako hostující student na GHK Hochschule für bildende Kunst v Kasselu v Německu. Vedle samostatné umělecké činnosti se od roku 1995 věnuje také pedagogické činnosti, a to na FA TUL v Liberci, na fakultě architektury ČVUT v Praze a od roku 2010 na Katedře zahradní a krajinné architektury, FAPPZ na ČZU. Zde se vypracováním sylabů výtvarné tvorby pěti předmětů pro bakalářský a dvou sylabů pro magisterský studijní program, podílel na přípravě dnes již akreditovaného nového studijního oboru „Zahradní a krajinné architektury.“ Na Katedře zahradní a krajinné architektury je garantem všech těchto výtvarných předmětů, koncepčně propracovaných od základů kresby, vyjádření perspektivy, proměny a použití barvy v krajinném prostoru a dále prostorové tvorby a designu zahradního a krajinného mobiliáře až po tvorbu v landartových projektech. V současnosti je jako docent jmenovaným garantem celého bakalářského programu ARCHIB.

Vlastní samostatné tvůrčí umělecké činnosti se věnuje od roku 1979. Účastnil se se řady společných výstav a uspořádal také řadu samostatných výstav doma i v zahraničí, z nichž nejdůležitější byla  výstava v roce 1994 v Galerii Nanky de Vreeze v Amsterdamu, v roce 1999 v Belvedéru na Pražském hradě, v roce 2012 v Museu Kampa, v roce 2018 v GHMP-Trojském zámku a v roce 2019 v galerii současného umění v DOX.

   

alt

Aleš Kurz

 

majitel firmy Zahradní Architektura Kurz s.r.o., porotce celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR, předseda revizní komise  Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, člen předsednictva spolku Krajina Novohradska.

Vystudoval střední zahradnickou školu v Hrdlořezích a v Mělníku, v letech 1986–1990 pracoval ve středisku konzervace a ošetřování stromů státního podniku Sady lesy a zahradnictví. V letech 1991–2006 byl spolumajitelem firmy Král a Kurz, zahradnické práce, od roku 2006 je majitelem firmy Zahradní Architektura Kurz s.r.o. Aleš Kurz je zahradník a svým vztahem ke stromům se stále cítí jako arborista. Vrací se k tomu, čím začínal jako aktivní člen ČSOP a to k ochraně přírody a k přírodě blízkým a ekologickým pohledům na svět, které prosazuje v osobním životě i ve své firmě. Společnost Zahradní Architektura Kurz sídlí v dřevěném pasivním domu vrostlém do zeleně. Je výraznou firmou v oboru, pravidelně oceňována v soutěžích Park roku, Zahrada roku a Zelená střecha roku. Základem firmy je stabilní tým odborníků, kteří zvládnou výjimečné zakázky pro významné klienty s důrazem na kvalitní architekturu. V letech 2002–2008 působil Aleš Kurz  v představenstvu profesního sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně. V současnosti je předsedou revizní komise  Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Je členem předsednictva spolku Krajina Novohradska. Působí jako porotce v celostátním kole soutěže Zelená stuha ČR.

   

alt

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D

 

vedoucí Ústavu zahradní a a krajinářské architektury ZF MENDELU. Zakladatel architektonického ateliéru v Kopřivnici, svými stavbami si získal celorepublikové́ renomé a dnes už není jeho práce spjata jen s beskydským regionem.

Zakladatel ateliéru Kamil Mrva Architects je jedním z nejvýraznějších představitelů mladší generace českých architektů. Po absolvování brněnské Fakulty architektury na VUT a praxi v pražském ateliéru Gama pod vedením Karla Pragera se vydal na studijní cestu do Severní Ameriky, kde studoval především stavby F. L. Wrighta. Po návratu založil vlastní architektonický ateliér v Kopřivnici. Následovala práce na několika rodinných domech, které se staly ikonami propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Architekt si svými stavbami získal celorepublikové renomé a v posledních letech už není jeho práce spjata výlučně s beskydským regionem. Kamil Mrva se svým ateliérem má za sebou řadu samostatných výstav a publikací, vyučuje studenty architektury, organizuje workshopy a letní školy architektury. Jeho práce je často publikována v českých i zahraničních médiích. Od roku 2021 vede  Ústav zahradní a krajinářské architektury na ZF MENDELU.

V roce mimo 2020 získal jeho ateliér nejvyšší cenu Stavba roku České republiky za přístavbu rodinného domu v Kojetíně, několikrát byl oceněn v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje. 

   

alt

doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

autorizovaný krajinný architekt, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav krajinnej architektúry – vedoucí ústavu, docent a garant studijního programu krajinná a záhradná architektúra.

Autorizovaný krajinný architekt registrovaným u Slovenské komory architektů, kde působí také ve Výboru krajinných architektů. Vede Ústav krajinné architektury na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde působí jako docent a garant studijního programu krajinná a záhradná architektúra. Koordinuje Oddelenie krajinnej architektúry Kreatívneho centra SPU v Nitře.  Studoval krajinářskou architekturu v Nitře a ve Vídni (BOKU Wien, TU Wien). Ve své tvorbě se zaměřuje na navrhování veřejných prostranství – parků a náměstí. Zabývá se plánováním a tvorbou zelené infrastruktury, vyučuje ateliérové předměty se zaměřením na plánování zelené infrastruktury, tvorbu veřejných prostranství a parků. Je autorem a spoluautorem řady vědeckých a odborných publikací v renomovaných mezinárodních nakladatelstvích a koordinátorem národních i mezinárodních projektů. Jako delegát zastupuje Slovensko v Mezinárodní federaci krajinářských architektů (IFLA Europe) a Evropské radě škol krajinářské architektury (ECLAS). Je předsedou mezinárodní krajinářské organizace LE:NOTRE Institute. Je dvojnásobným laureátem Ceny ECLAS, laureátem Green Talents Award, Ceny za vědu a techniku MŠVVŠ SR, BMW Award a vítězem soutěže Pro vodu 2018. Je spoluautorem návrhu městského Parku Hliník v Nových Zámcích, rekonstrukce Hlavního náměstí, tamtéž, parkových náměstí ve Vlčanech a jiných děl.

   

alt

Ing. Jitka Trevisan

 

mezinárodně zkušená autorizovaná krajinářská architektka a projektová manažerka, v ateliéru trevisan atelier+, řeší zadání v oboru krajinářská architektura všech typů a měřítek. Na FA ČVUT vede ateliér krajinářské architektury.

Pochází z rodu zahradníků a krajinářských architektů a má třicet let praxe. Po patnácti letech studia a profesních  a pedagogických zkušeností ve Švýcarsku založila v roce 2010 v Praze autorský ateliér trevisan atelier+, krajinářská architektura. Řeší zadání v oboru krajinářská architektura všech typů a měřítek.  Pracuje mezioborově i přeshraničně. Vychází z kontextu a geneze místa, pro jasné koncepty s vizí reálné péče. Speciálním fokusem je kreativní použití rostlin.  Účastní se soutěží a zasedá v hodnotících komisích. Věnuje se poradenství, přednáší, publikuje, překládá. Umělecky tvoří v Landart a zachraňuje staré ovocné odrůdy. Od roku 2020 vede atelier krajinářské architektury na FA ČVUT v Praze.

Je absolventkou Vysoké školy zemědělské Brno, Fakulty zahradnické v Lednici, obor zahradní a krajinářská architektura (1991), v kanceláři krajinářské architektury Kienast Vogt Landschaftsarchitekten v Curychu se spolupodílela či vedla na 30 projektů ve Švýcarsku Německu a Rakousku, např. Expo Hannover 2000, Internatiońale Gartenschau Graz 2000, Bundesarbeitsgericht Erfurt.  Na Curyšské vysoké škole ZHAW School of Engeneering působila jako docentka pro plánování a použití rostlin a spoluzakládala obor Urban Ecosystems. V ČR jako spoluautorka obdržela za Regeneraci náměstí ve Mšeně cenu Stavba roku Středočeského kraje 2013, či 3. místo ve vyzvané soutěži Koncepce parků NKP Vyšehrad.

   
 

 

 

 

   

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953