O soutěži

Svaz zakládání a údržby zeleně vyhlašuje soutěžní přehlídku PARK ROKU 2021

 

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Soutěž Park roku vyhlašuje profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Účelem soutěže je zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a údržby, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné. 

Předmětem soutěžní přehlídky jsou díla splňující definici parku, (tj. objekt zeleně o rozloze 0,5 ha o minimální šířce 25 m, který umožňuje rekreaci) dokončená v době 1. 1. 2013 – 31. 5. 2021. Do soutěže mohou být přihlášeny parky po rekonstrukci, revitalizaci, i nově založené. Díla do soutěže mohou přihlásit investoři, autoři projektu, firmy, které parky realizovaly případně spolky či jiná občanská sdružení.

POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

 • upozorňuje na nezastupitelné funkce zeleně ve městech a obcích, pro jejichž naplňování je nutná odborná a pravidelná péče a údržba. 
 • je příležitostí prezentovat kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby odborné i laické veřejnosti. 
 • představuje možnost pro zadavatele, tvůrce a realizátory srovnávat a vzdělávat se. 
 • podporuje snahu realizačních firem zvyšovat kvalitu své práce.
 • umožňuje prezentovat rozdílné přístupy k řešení parků.
 • slouží k usměrňování společenské objednávky.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE  (ke stažení v PDF formátu)

PŘIHLÁŠKA  (ke stažení v editovatelném PDF formátu)

Přihlášku včetně příloh zasílejte nejpozději do 31.8. 2021 na mail info@szuz.cz. Fotografickou přílohu je možné poslat např. přes Úschovnu nebo jinou službu pro přenos objemných dat.

 

Povinné přílohy k přihlášce

 • Stručný průvodní text v rozsahu nejvýše 3 stránek formátu A4 - prosíme zasílat v editovatelném formátu, např. Word
 • Výkresová příloha v rozsahu maximálně 5 listů formátu A3 ve formátu PDF
 • Minimálně 10 kvalitních fotografií díla v digitální podobě ve formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 DPI (s uvedením autora fotografie, případně jinak uvedeného zdroje fotografie např. archiv… ).
   

TERMÍNY

 • Uzávěrka přihlášek 31.8.2021
 • Hodnocení parků odbornou porotou 14. - 16.9. 2021
 • Vyhlášení výsledků se uskuteční 21.10. v Pardubicích

 

KDO DÍLA HODNOTÍ

Porotu jmenovalo Představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně z řad osobností nominovaných do poroty soutěže níže uvedenými institucemi:

   

rosta

Svaz zakládání a údržby zeleně - Rostislav Ivánek

 

Absolvent Střední zahradnické školy v Ostravě, zakladatel a spolumajitel firmy Ivánek-Zeman v.o.s., která se zabývá komplexní realizací a údržbou zeleně. Dlouholetý člen představenstva SZÚZ, kde vykonával funkci předsedy i místopředsedy. V rubrice Ekonomika v časopisu Inspirace se věnuje kalkulacím prací v oboru zahradní a krajinářské tvorby.

   

Foto Simeckova

Svaz zakládání a údržby zeleně - Ing. Jana Šimečková

 

Absolventka oboru sadovnictví-krajinářtví AF VŠZ v Lednici, oboru management na PEF MU a oboru žurnalistika na FSS MU. Působila v Zahradní architektuře Želešice jako vedoucí realizací a jednatelka, od roku 2004 pracuje jako ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně a šéfredaktorka časopisu Inspirace.

   

Ondrej Necasky_2

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - Ing. Ondřej Nečaský

 

Vystudoval Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity, obor Zahradní a krajinářská architektura. Během studia se věnoval praxi v atelieru Ekodílna, kde se zabýval hodnocením krajinného rázu Brna a okolí a Krajinným plánem Mikulovska. Po studiu nastoupil do Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka. V letech 2009 až 2018 provozoval vlastní projekční praxi a od roku 2018 pracuje jako krajinářský architekt v Kanceláře architekta města Brna p. o. Je autorizovaným krajinářským architektem, členem České asociace krajinářských architektů a ve volném čase relaxuje na své zahradě a včelaří.

   

Holan

Zahradnická fakulta MENDELU - Ing. Marek Holán

Vystudoval Zahradnickou fakultu MZLU, obor Zahradní a krajinářská architektura. Je autorizovaným krajinářským architektem. Spolupráce s ateliéry: Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., P.P. Architects s.r.o. V současnosti má vlastní ateliér Dílna pro zahradní architekturu a působí jako asistent na Ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MENDELU.

   

foto_Tereza Havrankova

Fakulta architektury ČVUT - Ing. Tereza Havránková

 

Autorizovaná krajinářská architektka, vystudovala Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity, obor Zahradní a krajinářská architektura a FA ČVUT obor Architektura a urbanismus. V současnosti působí jako samostatná projektantka, architektka a odborná asistentka na Fakultě architektury ČVUT, Ústavu krajinářské architektury.

   
Ondřej Ottomanský

Svaz školkařů České republiky - Ing. Ondřej Otomanský

 

Absolvent Střední zahradnické školy v Mělníku a Mendelovy univerzity v Brně – Zahradnické fakulty v Lednici – obor Zahradní a krajinářská architektura. Pracuje jako školkař ve Školním lesním podniku České zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými lesy. Je členem předsednictva Svazu školkařů ČR. Zabývá se dendrologií – především sortimentem lip.

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavní partner

Partneři:

Spolupořadatelé:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544