O soutěži

Svaz zakládání a údržby zeleně & Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
vyhlašují soutěžní přehlídku PARK ROKU 2023

Cena za dílo krajinářské architektury ve veřejném prostoru


Soutěžní přehlídka se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše


Výsledky soutěže PARK ROKU 2023

 

Seznamte se s pravidly letošního ročníku

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Soutěžní přehlídku Park roku pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., což jsou oborové profesní organizace, jejichž cílem je zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice. Účelem soutěžní přehlídky je zviditelnit kvalitní veřejně přístupná díla krajinářské architektury a zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a péče, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné. Nižší kvalita v kterékoliv etapě vzniku díla je limitující pro jeho aktuální hodnotu.

POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Posláním soutěžní přehlídky Park roku je popularizace krajinářské architektury formou představení realizací projektů  s vysokou biotechnickou, technickou i estetickou hodnotou. Přehlídka klade důraz na systémový přístup, neboť cílem krajinářské architektury je řešit komplexně otázky ekologické udržitelnosti, kvalitní a zdravé krajiny, kolektivní paměti, historického dědictví, kultury a spravedlivého využití území. Smyslem a základním posláním díla krajinářské architektury je jeho komplexní polyfunkční působení k zachování a rozvoji životního prostředí člověka s přihlédnutím k adaptaci a mitigaci v oblasti změny klimatu.

VYMEZENÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Soutěžní přehlídka je určena pro veřejně přístupná díla krajinářské architektury dokončená v době  1. 1. 2013–31. 5. 2023.
Díla musí být realizovaná na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace zhotovitele či investora.

PŘIHLÁŠENÍ DĚL DO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Přihlášku do soutěže podává jeden z uvedených subjektů:

a) autor díla,
b) investor díla s písemným souhlasem autora díla,
c) zhotovitel díla s písemným souhlasem autora díla,
d) zapsaný spolek, občanské sdružení a obdobné organizace s písemným souhlasem autora díla.

Podmínky účasti v soutěži splňují osoby, které nejsou přímým příbuzným, manželem nebo osobou v obdobném blízkém vztahu, trvalým projektovým partnerem či přímým spolupracovníkem členů poroty. Registrační poplatek se nehradí, účast v soutěžní přehlídce je bezplatná.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE A POŽADOVANÉ PŘÍLOHY

Přihláška do soutěže se podává vyplněním registračního formuláře a dodáním požadovaných příloh elektronicky. Přihláška obsahuje základní informace o projektu, investiční náklady, zahájení a ukončení projektu, dále informace o autorovi, dodavateli a investorovi díla.  

Přihláška ke stažení [editovatelný pdf soubor]

Povinná příloha obsahuje:

  • stručný popis projektu, maximálně 2 000 znaků včetně mezer,
  • architektonická situace upravená do měřítka zobrazitelného ve formátu A3 (elektronicky, formát PDF),  
  • minimálně 10, maximálně 20 fotografií díla včetně fotodokumentace z realizace (elektronicky, formát JPG nebo TIF, rozlišení 300 DPI). Ke každé fotografii doplňte krátký popis a uveďte autora fotografie (případně archiv…) Fotografie budou publikovány na webu www.parkroku.cz a v tištěných výstupech).

Dále může přihlašovatel zaslat doplňující údaje a dokumenty dle vlastního uvážení (ukázky projektové dokumentace apod.)

Přihlášku včetně příloh zasílejte nejpozději do 31.8. 2023 na mail info@szuz.cz. Fotografickou přílohu je možné poslat např. přes Úschovnu nebo jinou službu pro přenos objemných dat.

TERMÍNY

  • Uzávěrka přihlášek 31. srpna 2023
  • Hodnocení parků odbornou porotou 25.- 27. září 2023
  • Vyhlášení výsledků 19. října 2023 v Humpolci

 

Tiskové zprávy

Park roku 2023 - výsledky soutěže

Park rou 2023 - hlasování veřejnosti

Park roku 2023 - vyhlášení soutěže

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953