Zámecký park Bruntál

CENA za dlouhodobou citlivou obnovu zámeckého parku s respektem k historickému odkazu
Autor projektu: ZAHRADA OLOMOUC s.r.o., Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lubomír Čech, arch. Viktor Čehovský
Investor: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: GARDENLINE s.r.o., STROMMY COMPANY s.r.o.
O dílo pečuje: Muzeum Bruntál, p.o.
Termín realizace: 2020 - 2021

Dochovalý zámecký park je dílo z přelomu 19./20. století se stopami dřívějších barokních úprav za vlastnictví Řádu německých rytířů. Barokní zahrada byla v této době anglikanizována a jen některé části po bocích vstupního průčelí si zachovaly geometrickou matrici. Po konfiskaci státem a devastaci po druhé světové válce byla zahrada obnovena v 70. letech 20. století.

Obnova, která je prezentována v této soutěži, se opírala o stavebně historický průzkum a snažila se detaily v zahradě vrátit do podoby z 19.století, ale také ve velké míře respektovala již nevratné úpravy pozdější s tím, že jim dala kultivovanější podobu. Největším zásahem bylo přepracování jihozápadního parteru, kde se vrátil soubor devíti soch s antickou ikonografií, které byly za posledního zásahu přemístěny dost nelogicky do anglické zahrady. Také se zpřístupnila v tomto prostoru hradební bašta, kde je výstava o historii zahrady. Jihovýchodní pravidelný parter také získal novější úpravu horní terasy a byl doplněn secesní plastikou putti.

V anglické zahradě se především obnovil replikou bazén s vodními rostlinami a vodopádem, opravila se hradební bašta a proběhla celková revitalizace porostů s dílčími úpravami kompozice. Vznikla nová cestní síť.

Součástí projektu je také celková úprava původních městských hradeb, které jsou začleněny do konceptu zahrady a obnoveno poměrně honosné oplocení, které je součástí památkově chráněných komponent díla.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953