Zahrada vily Panowských

CENA VEŘEJNOSTI
Autor projektu: Ing. Jitka Vágnerová
Spoluautoři: Aleš Dvořák, Ing. Ludmila Jelínková
Investor: Město Ivančice
Zhotovitel: IBAU CZ s.r.o.
Další zhotovitelé: Ing. Libor Kloda - trvalkové záhony, Zahrady Svoboda s.r.o. - stromy, keře, trávníky, David Švestka - závlahový systém
O dílo pečuje: Technické služby města Ivančice
Výměra: 500 m²
Místo realizace: Ivančice

Zahrada, která je parkem. Nebo park zahradou? Původní zahrada mlýna, poté vily významného rodu mlynářů, podnikatelů i politiků. Zabavena na základě Benešových dekretů. Opuštěná, zdivočelá. A nakonec znovuzrozená. Dnes bezbariérový veřejný park se zaměřením především na relaxaci, odpočinkové činnosti a seniory.
Půdorys je založen na prolínajících se třech mlýnských kolech (označení mlýna na starých mapách). Úvodní rampa překonává rozdíl cca 1 m, o který je zahrada níže vůči okolnímu terénu. Uvnitř se nachází mozaika různých prvků – od bohatých trvalkových záhonů (vysazeno přes 4500 ks trvalek), přes intenzivně udržovaný pobytový trávník až po louku se starými odrůdami ovocných stromů (nechybí ani třešně lokální odrůdy Skalka). Vyvýšené záhony z cortenu mají tvar lodiček a najdete v letničky i zeleninu – třeba i pravý ivančický chřest. Součástí je také dílo místního sochaře Josefa Zahradníka – malá fontána ve formě zahradní kádě s kohoutkem. Atmosféru dokreslují zvukové prvky a rehabilitační chodník. Mobiliář, materiály i výběr většiny rostlin je inspirován první polovinou 20. století – obdobím výstavby vily i kapličky.
Nezbytnou součástí jsou toalety a zázemí, ukryté v cihlovém altánu. Kapličku Panny Marie Lurdské se díky záměru úpravy parku podařilo získat od dědiců a citlivě zrekonstruovat. V parku se dnes odehrávají různé drobné kulturní akce, organizované cvičení všech věkových kategorií a tvůrčí dílny. Především je ale místem setkávání a relaxace.
V poměrně malém prostoru byla cíleně vytvořena mozaika vegetačních prvků s různou intenzitou údržby. Díky tomu je místo reprezentativní, dobře využitelné k rekreaci a zároveň dává vhodné a přirozené podmínky pro život drobných živočichů a hmyzu. Přirozené skrýše tvoří staré zídky i hromada kamení, ponechané pařezy, staré stromy, bohatě plodící vzrůstné keře. Prvky intenzivní a extenzivní se vzájemně doplňují a ukazují, že není nutné rezignovat na tradiční intenzivní podobu zahrady, a přitom lze dát dostatek prostoru přírodě.

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953