Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích

Autor projektu: Ing. Jitka Schneiderová
Spoluautoři: Ing.Michal Hlaváč (OSP spol. s r.o.), Ing. Martin Smělý
Investor: Obec Petrovice
Zhotovitel: RONYTRANS, s.r.o.
Další zhotovitelé: Milan Ducháček - zámečnické prvky-zábradlí; D-Smržovský s.r.o. - dřevěná terasa; Jaroslav Zbranek - sadové úpravy
O dílo pečuje: obec Petrovice / Jaroslav Zbranek, zahradník
Termín realizace: 9/2020 - 10/2022

Projekt řešil úpravu okolí víceúčelové budovy v obci, kde je umístěn nejen obecní úřad, ale i knihovna, hospoda a především kulturní sál a další přidružené prostory.  Prvotní zadání mělo řešit úpravu prostoru před kulturním domem včetně zajištění bezbariérového přístupu do kulturního domu. V průběhu zpracování byl projekt rozšířen i na úpravu plochy za úřadem. Podstatnou roli hrála požadovaná kapacita parkovacích stání pro celý objekt a další dopravně technické souvislosti. Okolí víceúčelové budovy obce tak prošlo poměrně zásadní rekonstrukcí včetně opravy fasády budovy. Základní kompozice vychází z liniového uspořádání prostoru, navazuje na hlavní komunikaci a chodník, linie jsou přeneseny do staveb a vegetačních prvků, které člení prostor. Zásadní změnou bylo odstranění nevhodně řešeného parkoviště před objektem a jeho přesunu za kulturní dům, kde byla pro parkování využita zpevněná víceúčelová asfaltová plocha. V prostoru před domem byla vložena 2 nová parkovací stání ke vstupu do obecního úřadu. K rampě a schodům byla přistavěna dřevěná terasa. Ta má rovněž samostatný vstup ze zpevněné shromažďovací plochy a slouží jako letní zahrádka pohostinství. Terasa do prostoru vnesla větší plasticitu vyzvednutím nad okolní terén. Vetší část plochy byla ponechána vegetaci, byly vysazeny stromy, liniové keřové skupiny a trvalkový záhon podél chodníku. Nízké trvalkové záhony doplnili také rozšířený okapový chodník kolem objektu. Část za kulturním domem slouží více provozu vozidel a je ve dvou úrovních oddělených novou opěrnou zídkou se zábradlím.  Zábradlí současně plní funkci treláže pro popínavé dřeviny. Část podél kulturního domu slouží pro zásobování a obsluhu domu.  Část s asfaltovým povrchem byla upravena na parkoviště, ale slouží rovněž jako polyfunkční prostor pro pořádání kulturních akcí. Příjezd na parkoviště je řešen po upravené rampě a pro potřeby pořádání akcí a přístupu na plochu byla včleněna nová obslužná rampa navazující na vstup z přísálí kulturního domu. 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953