Špičákova zahrada v obci Libiš

CENA generálního partnera ITTEC, s.r.o.
Autor projektu: Ing. Barbora Eismanová, DiS., Ing. Ivan Marek
Investor: Obec Libiš
Zhotovitel: MEGA a.s.
O dílo pečuje: MEGA a.s. - vegetační prvky, Obec Libiš - ostatní prvky

Revitalizace a rehabilitace nejvýznamnější veřejně přístupné zelené plochy v obci. Cesta k vlastní realizaci nebyla jednoduchá, na základě variantní Studie byl diskutován obsah i rozsah úprav, bylo pátráno po historických souvislostech a informacích, byly prováděny změny a úpravy projektu i s ohledem na navazující veřejné nebo soukromé plochy a na požadavky souvisejících vlastníků, ale i pamětníků a budoucích uživatelů. 
To vše bylo velké dobrodružství, podobně jako i vlastní realizace záměru. Obec ji zahájila opatrnými dílčími kroky, ale po získání dílčích finančních prostředků z dotačních titulů se pustila do komplexních úprav s plnou intenzitou, aby vše zvládla ve významném roce 700.výročí vzniku obce. A akce se podařila!
Původní nepříliš přívětivá a téměř nepřístupná louka, jejíž bývalou slávu v podobě živé továrníkovy prvorepublikové zahrady připomínaly jen některé vzrostlé dřeviny - ale leckdy poměrně vzácných druhů nebo kultivarů, se během necelého roku zásadně proměnila. 
Umístění funkčních užitných prvků pro všechny věkové kategorie návštěvníků, terénní modelace, přispívající k posílení přívětivého charakteru plochy, kvalitní celoroční zpřístupnění a osvětlení, plnohodnotný mobiliář, reminiscenční obnova zachovaných fragmentů původní zahrady, i rozšíření a pokračování jejího sbírkového charakteru, to vše jsou příčiny toho, že si zahrada ihned získala příznivce a stala se vyhledávaným místem setkávání i pasivního a aktivního odpočinku. Již v průběhu realizace byla ze strany obce velká snaha o zapojení spoluobčanů do vznikajícího díla. 
Takto byla například zrealizovaná Dendrologická stezka, doplněno i zázemí pro provoz letního kina a dalších společenských a kulturních akcí a v neposlední řadě byli potěšeni i místní včelaři, jejichž včeličky najdou spoustu radosti v založených bylino travních květnatých porostech. 
S překvapením jsme zjistili, že přestože se nacházíme ve frekventovaném centru obce, na park jsou zvědavi i další obyvatelé - divočáci, s oblibou vyhledávající vysazené cibuloviny, i srnčí zvěř, ochutnávající nové, pro ně neznámé druhy rostlin, případně se o ně zbavuje svrbícího líčí z parůžků.
Prostě zahrada skutečně žije, doslova ve dne v noci!

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953