Riegrovy sady, Praha

Autor projektu: Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D.
Spoluautor: Ing. Jaroslav Faiferlík
Investor: Městská část Praha 2
Zhotovitel: AUBOCK, s.r.o.- realizátor úpravy severní části parku
Další zhotovitelé: AQUASYS, s.r.o. - realizátor předchozí etapy úpravy parku
O dílo pečuje: KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s. a GARTENSTA PLUS, s.r.o.
Termín realizace: 2010 - 2023

Realizace Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., autorizovaného krajinářského architekta, představuje komplexní revitalizaci ikonické jižní a západní části parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s hlavním výhledem na Pražský hrad. Nově revitalizovaná je i severní část, navazující na Rajskou zahradu. Oba parky jsou tak po proběhlé revitalizaci nově propojeny. Jedná se o rekonstrukci významného historického památkově chráněného parku - nemovité kulturní památky. Na revitalizaci se pod vedením autora podílel široký okruh kvalifikovaných spolupracovníků – restaurátoři kamene a původních sochařských prvků, restaurátor kovů, autorizovaný inženýr vodohospodářského řešení (zasakování srážkové vody). Komplexně zrevitalizována byla jižní, západní i severní část parku, a to jak z hlediska architektonického, tak z hlediska krajinářského. Nově jsou stabilizovány a rekonstruovány okruhy cestního systému v okrové barvě povrchu, včetně „chytrého“ řešení zasakování veškeré srážkové vody v rámci revitalizovaných částí parku. Krajinářsky je rozvinuto téma hlavního ikonického výhledu, otevírajícího se směrem na Petřín a Pražský hrad, do kompozice jsou zapojeny i ostatní výhledy na město. Vytvořeny byly nové skalní výchozy a nový pískovcový amfiteátr. Zrekonstruovány jsou romantické sochařské partie parku, zprovozněno původní torzo litinové pumpy, vydlážděny nové kamenné dlažby parku. Je provedena dosadba hlavního výhledu, rozvíjející původní kompozici parku od významného zahradního architekta první republiky Leopolda Baťka. Veškeré nové výsadby navazují na původní koncepci a posunují ji do současnosti podle stávajících potřeb města i parku. Nově jsou vysázeny veškeré mladší výsadby kompozičně umístěných stromů, nově podsázeny jsou veškeré jižní partie svahů parku směrem k Vinohradům i rámec parku. Zrekonstruována byla také historická brána Vozová. Park je po proběhlé revitalizaci hojně využíván k relaxaci na trávnících parku obyvateli Prahy a Vinohrad i četnými turisty. 

 

Autor fotografií MgA. Jan Kolský

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953