Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto

ČESTNÉ UZNÁNÍ za technické a biotechnické řešení a příkladnou realizaci
Autor projektu: Mgr. art. Martin Lukáč a Ing. arch. Barbora Srpková
Spoluautoři: doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. - sadové úpravy, Ing. Aleš Hlavatý - dopravní řešení, Ing. Jiří Kopecký - statika
Investor: Město Vysoké Mýto
Zhotovitel: AGILE spol. s r.o., ARS Vavřín Litomyšl - sadové úpravy
Další zhotovitelé: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. - sportovní plocha; Beton-Těšovice spol. s r.o. - dodávka prefabrikovaných prvků
O dílo pečuje:

Historie vojenského komplexu mezi ulicemi Žižkova, Jiráskova a Prokopa Velikého sahá do počátku 20. st. Kasárna byla postavena jako areál ubytovacích a velitelských budov uzavřený po obvodu dvoumetrovými zdmi vymezujícími mohutné nádvoří. Po vzniku Československa v něm působila posádka Čsl. armády a naposledy okupační Sovětská armáda, která v něm provedla mnoho nevhodných stavebních změn. Celková devastace areálu skončila až jejím odchodem v roce 1990. V následujících letech došlo k náročné dekontaminaci území bývalého autoparku a k privatizaci a prodeji některých objektů. Poslední část území nyní našla svoji tvář a využití.

Revitalizace vnějších ploch areálu bývalých Jiráskových kasáren představuje výrazné rozšíření veřejného prostoru města jihozápadně od historického centra Vysokého Mýta. Začala v roce 2017 architektonicko-urbanistickou soutěží, do které se přihlásilo 7 návrhů. Vítězný návrh M. Lukáče a B. Srpkové pak město představilo veřejnosti. Po důkladné přípravě projektu došlo v letech 2021-2022 ke komplexní revitalizaci území. Její součástí jsou také opatření napomáhající zadržování vody v území. Srážková voda je částečně akumulována a využita na závlahu ploch zeleně.

V území vznikl zajímavý prostor pro sportování a volnočasové vyžití. Centrální část parku tvoří multifunkční hřiště s tribunou určené pro kolektivní míčové sporty. Pod tribunou se nalézá kiosek, sociální zařízení a zázemí pro údržbu. V okolí kiosku jsou příležitosti pro posezení, odpočinek i občerstvení. Multifunkční hřiště doplňuje pískoviště, kůlové hřiště a dráha pro rekreační běh.

Z hlediska zeleně bylo cílem vytvoření dlouhodobě stabilní zelené kostry území, která bude mít pozitivní vliv na obyvatelnost a identitu prostoru, i na mírnění dopadů klimatické změny (adaptace na změnu klimatu, zadržení a opětovné využití srážkové vody, zpomalení odtoku, stínění, ochlazení vzduchu, hygienické funkce). Adaptaci na změnu klimatu bylo uzpůsobeno druhového složení i použité technologie.

 

Foto Alex Shoots Buildings; Lukáš Štefl; Stanislav Loskot, ze sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě; archiv město Vysoké Mýto. 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953