Revitalizace parků u Domu kultury Poklad

Autor projektu: Ing. Magda Cigánková Fialová
Spoluautor: Ing. Petra Lindovská
Investor: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
O dílo pečuje: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Termín realizace: 8/2022 - 7/2023
Místo realizace: Ostrava - Poruba

Lokalita kolem Domu kultury Poklad (DK Poklad) patří k nejhodnotnějším v Porubě. Lidem nabízí spoustu zeleně v parcích, které z obou stran kulturní dům lemují. Oba jsou významným krajinným prvkem, jejich stav ale dlouho neodpovídal významu tohoto prostoru. Proto městský obvod Poruba přistoupil k jejich obnově. V první fázi revitalizoval park u ulice Komenského, úprava druhého parku u ulice Čs. exilu se uskuteční vzápětí po dostavbě parkovacího domu za DK Poklad.
V minulosti bylo místo pouze průchozí zónou, kde lidé neměli příliš důvodů se zastavit. Ale to se změnilo. Revitalizovaný park sousedící s ulicí Komenského slouží jako klidová a reprezentativní oblast. Jejím středem je fontána, kterou vytvořil Vladislav Gajda. Ta v minulosti stávala na Masarykově náměstí v centru Ostravy. 
Kolem fontány byl navržen centrální prostor rovněž ve tvaru kruhu se zpevněným povrchem z betonové dlažby. Na ni navázaly lavičky, další drobný mobiliář a pítko se zdrojem pitné vody. Celý prostor dotvořily záhony z různých druhů okrasných travin, cibulovin a výrazně kvetoucích listnatých keřů, které potvrzují reprezentativnost této části. 
Od centrálního prostoru s fontánou se odvíjí dvě hlavní osy parku, které směřují na přilehlé komunikace a s nimi spojené hlavní pěší tahy. Protože jsou lidmi hodně využívané, jsou vytvořeny jako zpevněný chodník z betonové dlažby. Na ně pak navazují nezpevněné cesty pro pěší z mlatu, které procházejí parkem a doplňují hlavní pěší osy. 
Podél mlatových cest byly rozmístěny lavičky a dvě zóny vyhrazené pro relaxaci, kde byly umístěny i stoly. Park doplnily trvalkové záhony z okrasných travin a cibulovin. V částech podél silnice jsou pod korunami stromů bylinné podrosty, které svými květy zpestřily bylinné patro v parku a také podpořily biodiverzitu a zlepšily vodní režim.
O tom, že se obnova povedla, svědčí, že lidé opět začali v parku trávit svůj volný čas. Chodí si tam hrát s dětmi, posedět na lavičkách, někteří tam i piknikují.

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953