Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem - smart cities

Autor projektu: Ing. Martina Forejtová, Land05
Spoluautor: Ing. Radek Prokeš, Ph.D.
Investor: Městská část Praha 3
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
O dílo pečuje: TILIA Garden s.r.o.
Termín realizace: 10/2020 - 11/2021
Místo realizace: Praha 3

Cyklostezka pod Vítkovem vznikla na místě někdejší železniční trati. V posledních letech už ale neslouží jen pro cyklisty, ale díky své atraktivní lokalitě se z ní stal jakýsi žižkovský boulevard - korzo pro všechny obyvatele z okolí. Městská část Praha 3 se proto rozhodla okolí cyklostezky revitalizovat a výrazně doplnit mobiliářem a dalšími aktivitami.

Úzký profil okolí cyklostezky neumožnuje příliš velkorysé řešení, a tak nás daný prostor vybídnul k vymýšlení drobných, ale přesto atraktivních zásahů.

Jako připomínku bývalé trati jsme navrhli malé dětské hřiště inspirované železnicí. Jsou tu závory, návěstidlo, most, vagónky a dokonce dva tunely s vyskládanými kamennými klenbami.. Rádi děláme pro děti hřiště, co nevypadají jako tradiční dětská hřiště. Je skvělé pak sledovat, jak takové místo rozvíjí u dětí jejich představivost a jak si děti vymýšlejí své vlastní hry. V nedaleké opěrné zídce jsme vytvořili několik posezení ve stylu „kupé ve vlaku“.
Další atrakcí na cyklostezce jsou oblíbené zapuštěné trampolíny. Je to skvělá věc pro sportovní vyžití dětí, zatímco rodiče odpočívají v klidu na okolních lavičkách.
Pro sledování dění na cyklostezce jsme navrhli dvě velké dřevěné paluby, které stupňovitě kopírují terén a umožňují tak posezení v různých výškových úrovních.
Samozřejmostí bylo doplnění pítka, mnoha laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Je zde také instalována tzv. ostrovní toaleta, která ke svému provozu nepotřebuje přípojky elektřiny, vody ani kanalizace.

Nejvíce tomuto místu prospěla obnova zeleně. Provedli jsme důkladné probírky a prosvětlení svahů. Dosadili jsme duby, jeřáby, javory, hlohy, svídy, kaliny a brsleny. Pro zpestření jsme také vysadili i několik výrazně kvetoucích keřů, jako např. lískovníček. A těsně podél cyklostezky jsou pro radost vysazeny stínomilné trvalky a jarní cibuloviny.

Cílem bylo, aby si to na cyklostezce užili všichni - cyklisti, bruslaři, rodiny na procházce, senioři i pejskaři. A fotky ukazují, že tomu tak nejspíš je.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953