Rekultivace svahu Borová v obci Malenovice

Autor projektu: Living in green, s.r.o., Ing. Lenka Vyhnálková
Spoluautoři: Ing. arch. Petr Mlýnek, Ing. Štěpán Slíva, Eliška (Luhanová) Hubertová, DiS.
Investor: obec Malenovice
Zhotovitel: Vykrut zahradní služby
O dílo pečuje: obec Malenovice
Termín realizace: 9/2016 - 9/2017

Rekultivace vrchu Borová v Malenovicích byla po projekční i technické stránce velkou výzvou. Prudké, hustě zarostlé svahy, zakrývaly průhledy na kostel Svatého Ignáce z Loyoly, a zároveň znemožňovaly pohledy od kostela do okolní Beskydské krajiny. Vzhledem k historické a krajinotvorné hodnotě kostela se cílem komplexních architektonických úprav stalo otevření pohledů z vrchní roviny do krajiny a celkové zkvalitnění pobytového prostoru. První výzvou, a to po administrativní stránce, bylo převedení lesního porostu z hospodářské funkce na les zvláštního určení. Poté byla akce započata probírkami hustých porostů, přičemž bylo nutné specifikovat vhodnou technologii k udržení odhalených svahů. To se podařilo díky návaznému osetí třemi typy luční směsi, které na míru stanovišti sestavovali odborníci. Ve vytipované části svahu došlo k výsadbě lesnických sazenic a částečně také okrasných keřových výsadeb, tedy kombinaci lesnické a sadovnické technologie zakládání porostů. Sadové úpravy šly ruku v ruce s instalací vyhlídkových mol a odpočívadel, včetně rekonstrukce povrchů cest. Původní asfaltové cesty nahradily povrchy ze žulových odseků, mobiliář tvoří jednoduché lavice z masivního dřeva. Tento materiál se opakuje i na visuté vyhlídce, vybíhající od kostela nad prudké svahy. Jako místo pro setkávání či svatební obřady je při vycházkové cestě umístěn originální altán se zelenou střechou. V prostoru prosvětleného lesního porostu byly definovány vycházkové cesty a znovu se zde objevuje přirozený bylinný podrost, podpořený prosvětlením porostů. Rekultivovaný vrch Borová je dnes v rámci obce výjimečným a příjemným vycházkovým místem, které se těší všeobecné oblíbenosti.  

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953