Přírodní park Lom svatá Anna

Autor projektu: Ing. Viktor Mačura, MBA
Spoluatoři projektu: Ing. Eva Mačurová, MBA, Ing. Kateřina Marečková, Ing. Viktor Mačura ml.
Investor a zhotovitel: Ing. Viktor Mačura, MBA
Další zhotovitelé: Farma Jan Novák - zemní práce, odvoz odpadu, čištění jezírka, kácení dřevin, štěpkování; zásilkové zahradnictví "Pro živou zahradu" - přírodní keře, Galerie Michala Olšiaka - socha "Duběnka"
O dílo pečuje: rodina Mačurových
Termín realizace: 2013 - 2018
Místo realizace: Tábor

Přírodní park – lom Svatá Anna se nachází ve starém lomu. Rozkládá se na okraji nové zástavby v Táboře pod vrcholem Měšického vrchu a pod místním vodojemem na ploše cca 6000 m². Lokalita byla dlouhá léta v žalostném stavu. Sloužila jako odkladiště nepotřebných, starých věcí. Přesto se mi místo moc líbilo a přitahovalo mě zvláštním kouzlem. Když se mi naskytla možnost ho koupit, neváhal jsem ani chvilku. V zimě roku 2013 jsme lom začali revitalizovat. Tím započala I. etapa našeho úsilí. Vysekali jsme trní, křoví a náletové dřeviny, odvozili neuvěřitelné množství odpadků, vyčistili jezírka a odkryli skalní stěny. Ke zvýšení biodiverzity jsme okolo lomu vysázeli původní keře. U vchodu do lomu jsme instalovali sochu "Duběnku" od Michala Olšiaka, jako jeho patronku a ochránkyni a otevřeli ho veřejnosti. I. etapu jsme ukončili na podzim roku 2014, kdy jsme požádali o certifikaci a obdrželi plaketu Ukázkové přírodní zahrady. V roce 2016 dozrála myšlenka vybudování skalkoviště. Tím jsme zahájili 2 etapu proměny lokality. Chtěli jsme tak propojit část lomu, kterou vymodelovala příroda s další částí, kterou jsme ze zbytkového kamene a suti z lomu, shromážděného při jeho čištění, vybudovali my. Naplánovali jsme technickou stránku realizace a pustili se do práce. Vytvořili jsme kamennou homoli, skalkové terasy a kamenné záhony. Vzniklo 150 m2 skalek, které jsme osázeli více jak 100 druhy skalniček od klasických po léčivky a koření. Vybírali jsme takové druhy, které dokáží růst ve velmi chudém, písčito-kamenitém substrátu, bez závlahy. Slavnostní otevření za přítomnosti veřejnosti proběhlo 9.6.2018. Celý projekt jsme realizovali z vlastních zdrojů, bez jakékoliv dotace. Od samého počátku jsme intenzivně zvažovali investici každé koruny. Vlastní finanční zdroje, jejichž objem je limitován příjmy rodiny, byly od začátku vynakládány s takovou efektivitou, aby po finančně náročné revitalizaci v průběhu dalších let, stála údržba tohoto území co nejméně finančních prostředků a aby i v době případného snížení finanční síly rodiny, bylo bez problémů možné udržet dané prostředí v současném stavu. Jsem přesvědčen o tom, že projekt našeho typu lze exportovat i do jiných regionů a míst. Jde pouze o to, aby lidé v daném místě začali vnímat takový projekt jako součást svého života. Samozřejmě jsou velmi důležité osoby na začátku, které budou ochotny vlastním úsilím projekt rozjet a začít ho krok po kroku realizovat.

Viktor Mačura

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953