Park u kostela v Bystřici

Autor projektu: Ing. Vít Dvořák
Investor: Město Bystřice
Zhotovitel: Jaromír Nigrin - zahradnické práce, příprava před soutěží Lipová ratolest
Zhotovitel: Studenti z ČZA Mělník, SZAT Litomyšl, SZaS Kopidlno, SZaŠ Ostrava, SOU Šternberk, VOŠ a SZeŠ Benešov, SOŠ Jarov, týmy ze Sekce mladých zahradníků
Další zhotovitelé: Michal Ždych - zemní a výkopové práce před soutěží, Filip Turek, Tomáš Mikule - plastika psacího pera
Výměra: 500 m²
O dílo pečuje: Jaromír Nigrin
Termín realizace: 2/2020-9/2020

Park u kostela se nachází v Bystřici u Benešova ve Středočeském kraji. Rozkládá se na prostranství pod kostelem směrem z Ješutova náměstí v místech, kde se nacházela historicky první škola v Bystřici, která vyhořela roku 1813. Park disponuje velikostí 500 m². Park v mnoha ohledech odkazuje na velmi zajímavou historii místa.
Zajímavostí je, že park u kostela je v podstatě studentským dílem. V době tvroby projektu byl Vít Dvořák studentem magisterského studia na ČZU. Park vznikl v rámci soutěže Lipová ratolest v roce 2020 a realizovalo jej několik desítek studentů zahradnických škol z celé České republiky.
Koncept celého území parku je rozdělen cestní sítí, která se spojuje v rozvětvení cestní sítě ve spodním rohu ulice U Potoka. Ze spodního rohu parkového rozcestí vede hlavní cesta, která protíná celé území a vede z ulice U Potoka přímo k branám kostela sv. Šimona a Judy. Další cesta plně nahrazuje chybějící chodník a je vedena při straně ulice U Potoka. Od silnice je oddělena smíšeným záhonem. Posledním bodem cestní sítě je cesta, dotvářející vycházkový okruh parku a tím jeho komplexní průchodnost. Cesty jsou z mlatového povrchu. Mnohým může cestní síť parku připomínat úhloměr a proč by vlastně neměl, když zde nacházíme zásadní odkaz dávné školy. Park je kolem dokola obehnán smíšenými záhony venkovského charakteru a uvnitř parku nalezneme dva travnaté partery. V parku se nachází osm listnatých stromů umístěných tak, že z příchodu z Ješutova náměstí nás jejich koncepčnost ihned upozorňuje na koselní věž, která je tímto rozmístěním stromového patra podtržena a vyniká tak. Mezi stromy se nachází kultivary našich domácích dřevin jako jsou lípy, jeřáby a dub.
V parku se nachází moderní odpočinkové lavičky na vymezených místech se žulovou dlažbou. Jejich množství není souhrou náhody. Vyšší množství laviček v době vzniku parku reflektuje potřebu odpočinkového místa v Bystřici, kterého je zde nedostatek i v rámci mobiliáře. Zároveň nás, opět odkazuje na školu a to konkrétně na třídu plnou lavic. Usadit se zde a uvědomit si fakt, že před více než dvě stě lety v těchto místech seděli žáci a uživali si svá dětská a školácká léta, je zajímavým zážitkem. 
Posledním bodem parku je socha psacího pírka znázorňující odkaz původní historické budovy školy v Bystřici. Nachází se v travnatém parteru blíže kostelní zdi. A co znamená číslo 138? Toto číslo bylo vyryto na vstupním trámu dávné školy a jednalo se o největší počet žáků, kteří do školy v dobách její slávy chodili. Vzhledem k historii místa a faktu, že park byl zrealizován školáky by se dalo říci, že se kruh uzavřel. Co myslíte?

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953