Park Podzemník v Plzni

Autor projektu: Ing. Jana Kohlová
Spoluautoři: Ing. Olga lebedeva, Ing. Daniel Lasák
Investor: Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně, příspěvkovou organizací
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Další zhotovitelé: ARBO - zahradnictví s.r.o. - vegetační úpravy
O dílo pečuje: Zahradní a parková s.r.o.
Termín realizace: 9/2020 - 12/2021

Jedná se rozšíření Parku Zemník na Košutce (realizován jako první plzeňský "Park na přání" 2001 až 2002) severním a západním směrem (v souladu s Územním plánem Plzeň). Název "Podzemník" vychází z konfigurace terénu. Jedná se o sníženinu pod zemníkem dříve využívanou jako hřiště BMX. Navazující území na podzemník bylo plošně zarostlé náletovými dřevinami a plynule přechází do volné krajiny. Požadavky na využití lokality vyplynuly z dvou plánovacích setkání s veřejností na podzim roku 2016. Lidé si přáli, aby se prostor po opuštěném BMX hřišti stal podobně udržovaným a přehledným jako je stávající Park Zemník. Dále měli zájem o posezení a piknikování, o umístění ohniště, možnost protažení těla a také o psí koutek. 

V návrhu parku Podzemník se podařilo zhmotnit prakticky všechna přání uživatelů parku, jako je ohniště, místo pro grilování, piknikové stoly, lavice, šachové stolky, odpočívadlo s pohyblivými fit prvky nebo rovný zatravněný plácek pro provozování míčových her. Masivní lavice byly doplněny také k oblíbené streetworkoutové sestavě. Do vzdálenější části parku byl umístěn psí koutek s dřevěnými prvky k procvičení psí zdatnosti (přeskakování, kladina, slalom…). 

Veškeré úpravy jsou provedeny z přírodních materiálů (kamenné zídky, mlatové cesty). Během realizace zde došlo k silným pěstebním probírkám v sukcesně vzniklých porostech, z kterých byly uvolněny perspektivní dřeviny pro budoucí kostru parku (třešně, javory, duby, hlohy…). Dále zde bylo vysazeno 64 ks listnatých dřevin domácích druhů (dub, habr, javor, bříza) včetně dřevin ovocných (hrušně, třešně, moruše) a 48 ks jehličnatých dřevin (borovice lesní). Ke zpomalení odtoku vody byla ve spodní části parku upravena tůň (poldr) v níž jsou po delší dobu zachytávány srážky a slouží tak jako ptačí napajedlo.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953