Park na Moravském náměstí v Brně

1. místo PARK ROKU 2023
Autor projektu: CONSEQUENCE FORMA architects, Ing. arch. Martin Sládek, Ing. arch. MArch. Janica Šipulova; Ing. Klára Zahradníčková, MA.
Investor: Statutární město Brno, MČ Brno - střed
Zhotovitel: Skanska Central Europe, Skanska a.s. - generální dodavatel, Realizace krajinářských úprav: KAVYL, spol. s r. o., Cercis, spol. s r. o., Péče o stromy - Josef Haško, Ing. Jiří Zapadlo
O dílo pečuje: Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed, KAVYL, spol. s r.o.
Termín realizace: 2022-20

Park na Moravském náměstí představuje komplexní přístup revitalizace veřejného prostoru v centru s prvky modrozelené infrastruktury. Návrh pracuje s požadavky na enviromentální udržitelnost, biodiverzitu, prostupnost a intenzitu využití. Park se stává zcela novým unikátním místem vytvářející svou poetiku klidu a akce v kontrastu s okolním šumem a tepen města a dopravy. Návrh podporuje nová setkávání lidí, spoluvytváří komunitu a je inkluzivní. Dominantou parku je velkorysá lavice - urban aréna vytvářející unikátní prostor v rámci města, určený výhradně pro pěší. Samotná lavice vybízí k svobodě pohybu, kdy je dovoleno ležet, sedět, válet se, hrát si a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Místo tím dostává obrovský potenciál. S prvním sluncem se aréna zaplňuje. Plocha fontány se stává naopak jevištěm. Vždy je na co se koukat a vždy se něco děje. Je to akce nebo ne-klid vodní hladiny. Každý procházející se zapojuje svým pohybem. Vodní zrcadlo umocňuje zdvojeným obrazem každou situaci a stává se středobodem návrhu. Kavárna s terasou při severním okraji parku dokresluje situaci a vytváří spojení s protější stranou ulice. Hřiště a světlý mlat pod korunami stromů vybízí k pobytu. V kontrastu k okolí kavárny jsou travnaté plochy a trvalkové záhony na okraji parku pod korunami stromů, které naopak nabízí klid a stín. Park s prvky modrozelené infrastruktury je charakteristický svou druhovou bohatostí stromového, keřového i bylinného patra. Založení pomocí nových technologií s kompletním zlepšením stanovištních podmínek proti zhutnění je velice podstatnou součástí revitalizace. Návrh navíc pracuje s různou intenzitou využití a odděluje přírodní segmenty od pobytových zátěžových ploch, které slouží pro bohatý kulturní program. Nový vodní režim plně využívá srážkovou vodu pro zálivku a následný vsak do hlubších vrstev. Park tak poskytuje občanům ekosystémové služby v období klimatických výkyvů. Výrazným prvkem parku je lem, který vizuálně propojuje park s okolím. Koncepce chrání kořenové zóny věkovitých stromů jako nejcennější hodnotu parku, zapěstovává keře do podhledných solitér a doplňuje bylinné patro. Vzniká tak chráněný jasně definovaný environmentální rámec s dobrými podmínkami pro rozvoj plnohodnotného přírodního společenstva. Prostupy do parku jsou zajištěny dle vytipovaných tras páteřní komunikací, dalšími radiálními propojeními a menšími zatravněnými pěšinami.

Na díle spolupracovali:

Projekční tým Consequence forma architects, Generální dodavatel projektu
https://www.consequence.cz 
Ing. arch. Martin Sládek, hlavní architekt
Ing. arch. MArch. Janica Šipulová, hlavní architektka
Ing. arch. Nina Vlček Ličková, hlavní projektantka
Ing. arch. Barbora Bělunková, architekt, inženýring
Ing. arch. Jan Schleider, architekt
Ing. arch. Petra Buganská, architekt Ing. arch. Prokop Matěj
Ing. arch. Katka Hlavičková
 
Krajinářské úpravy Ing. Klára Zahradníčkova MA., hlavní krajinářská architektka
David Hora, DiS, arborista
Ing. Ondřej Fous, Ing. arch. Michaela Sinkulová, bylinné patro sázené
Ing. Marie Straková, Ph.D., travní společenstva
Bc. Hana Pollertová, rozpočet krajinářské části a konzultace
 
HDV: JV PROJEKT VH s.r.o., https://www.jvprojektvh.cz
Ing. Jiří Vítek
Ing. Ondřej Bízek
Ing. Veronika Brychtová
Bc. David Schenk, ZTI
 
Dílčí prvky:
Hrací prvky, spolupráce elipsa slunce, MgA. Richard Loskot, https://richardloskot.net,
Statika střechy kavárny, Ing. Radek Bartoněk, https://www.bartonek.net
Typový mobiliář, David Karásek, mmcité a.s., https://www.mmcite.com
 
Soutěžní projekt: Ing. arch. Barbora Kudelová, Ing. Václav Navrátil
 
Konzultace:
Dipl.-Ing. Architekt Franz Sumnitsch, BKK- ARCHITEKTUR ZT
DI Dr. Karin Standler, Technisches B ro f r Landschaftsplanung
Ing. Petr Bijok, DOPRAVOPROJEKT, Dopravně technické konzultace
Babka & Šuchma s.r.o., stavebně technické konzultace
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., konzultace technologie mlatu
 
 
Další spolupráce:
 
Statika kavárny - Ing. Jan Karas, Ing. Dušan Pařil; Statika sklepení Německého domu - Ing. Petr Lamparter; Vodní prvek - Ing. Libor Loveček, Ing. Petr Jeřábek, Lentus Agilis; PB - Ing. Petra Okřinová; Elektro venkovní - Puttner; Elektro vnitřní - Ing. Karel Rychlý; Optický kabel - Bc. Petr Vítek, Alexa-projekce; Kotva lana trakčního sloupu - Ing. Ladislav Hobza; Světelná studie - Martin Novák, ETNA; Závlaha - Ing. Petr Antoch, Irimon; Gastro - Martin Prchal; T, VZT - SUBTECH; PENB - Ing. Michal Toman; Rozpočet - Ing. Rudolf Hlaváč, CKN INVEST; Rozpočet vegetační část - Bc. Hana Pollertová; Rozpočet konzultace - Ing. Michal Obrtel; Konzultace sklolaminátová krytina - Zdeněk Bízek; Stavebně technický průzkum - Ing. D. Šponer; Zaměření - Trigeo GK; HG, IG průzkum - Ing. Jan Kříž; BPPO - Jiří Klement; ZOV - Ing. Libor Janouch; Vizualizace - Moare

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953