PARK MEZI ŠKOLAMI

Autor projektu: MED ARKITEKT s.r.o. - Ing. et Ing. arch. Jakub Med, Ing. Johana Šimčíková
Investor: Město Pelhřimov
Zhotovitel: STATUS s.r.o.
O dílo pečuje: Technické služby města Pelhřimova, p.o.
Termín realizace: 2021 - 2022
Místo realizace: Pelhřimov

Prostor parkového náměstí se nachází v těsné blízkosti historického centra města Pelhřimov, v místě mezi dvěma školami – rondokubistickým gymnáziem a budovou obchodní akademie. Původně málo přehledné a obtížně prostupné území se mění v prostor, který má potenciál stát se důležitým centrem městského života. 

Park je strukturován do tří úrovní, které jsou propojeny terénními zídkami, což vytváří několik různých prostorů s odlišným charakterem. Nejvýše položenou úroveň tvoří mlatový bosket s muchovníky a volně rozmístěným posedovým mobiliářem. Ve střední části vzniká dlážděná kamenná plocha, která je lemována pobytovými schody venkovního amfiteátru a vytváří nový ústřední pobytový prostor. Tento veřejný prostor umožňuje konání společenských a kulturních akcí, setkávání a posezení nebo využití pro venkovní výuku. V nejníže položené části je rekonstruován travnatý parter se stávajícími vzrostlými stromy. V tomto místě je v jarních měsících možné pozorovat kvetoucí cibuloviny rozeseté v trávníku. Materiálově odlišné plochy tvoří jednotlivé úrovně parkového náměstí a sjednocují toto místo v otevřený koherentní prostor, který se svou novou identitou stává živou součástí veřejného života v Pelhřimově. 

Současně je realizována rekonstrukce přiléhající Jirsíkovy ulice ve sjednocujícím materiálovém a krajinářském řešení. Dlážděné plochy komunikace jsou doplněny o trvalkové záhony, vytvářející přívětivý parter okolním budovám.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953