Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě

CENA za zdařilou citlivou interpretaci historického odkazu a příkladnou péči
Autor projektu: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Spoluautoři: Ing. Arch. Martin Laštovička, Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. - dobová skladba trvalek
Investor: Město Znojmo
Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Další zhotovitelé: Hefaiston spol. s r.o. - kovaný plot vč. obnovy stávajícího plotu; Rex Brno s.r.o. - mobiliář; Městská zeleň Znojmo- v

Podobu Jubilejního parku, stanovil na  konci 20. let 20. století Josef Kumpán v návrhu sbírkové – naučné části (A,B). Park byl následně, v roce 1930, rozšířen o zbývající část původního náměstí, do současné rozlohy (C,D,E). Pro interpretaci historické (původní) podoby parku byly k dispozici zahradní plány vytvořené Josefem Kumpánem. Všechny měly podobu půdorysných výkresů  s dispozicí, druhovým složením a řezy terénem. 


 
A Rosarium
Nejstarší část parku s formální parterovou úpravou. Ve středu zahloubeného parteru je situován oválný bazén s výtvarnými doplňky. Cesty jsou mlatové. Technické prvky byly obnoveny dle původního návrhu. Fontána a s ní provázaný vodní systém bazénů byl nově technologicky vystrojen včetně přípojky vody. Parter je opět osázen vybranými starými odrůdami růží včetně růží na kmínku. Na zakončení osy byla vložena socha T.G.Masaryka.

B  Botanická zahrada
Svahy mezi úrovněmi parku jsou řešeny jako alpinum. Polokruhový bazén s nikami pro vodní rostliny doplňuje zárubní zídku kruhového odpočívadla. Vějířovitě členěné záhony obsahují sbírku trvalek a léčivek. Do ulice Jubilejní park je situován nový vstup. 

C Rekreační trávník
Střední klidová část objektu je koncipovaná jako zázemí pro dětský park a pobyt návštěvníků. Tvoří ji mimo trávníkové plochy osově proložená cesta propojující oba partery. Zajímavostí jsou letité šeříky, dochované z původní výsadby. Doplněny jsou stříbrné smrky.

D Květnice
Je pojata jako květinový parter obdélného půdorysu s centrálně umístěnými slunečními hodinami. Parter je po obvodu vymezen zídkami, záhony a komunikacemi. Záhony jsou navrženy jako sbírka alpinek. Do osy parku je přemístěn Hybešův pomník  místo původního vstupu.

E Dětská zahrada
Oddělení je charakteristické situováním rozměrného dětského, původně rekreačního bazénu oválného půdorysu.  V příčné ose bazénu je postavena zahradní stavba. V jejím okolí je vymezen větší volný prostor s dětským pískovištěm a hřištěm s  herními prvky.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953