Obnova parku Božetěchův sad

CENA za soudobý komplexní, citlivý a uživatelsky přívětivý přístup
Autor projektu: Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Barbora Kubická, Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.
Spoluautoři: Ing. Kateřina Knotková, Ing. Jiří Sklenář, Ing. Eva Patočková
Investor: Statutární město Brno, MČ Brno - Královo Pole
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. , lifegarden, s.r.o. (vegetační úpravy)
O dílo pečuje: MTc-stav, s.r.o., FALKY spol. s r.o.
Termín realizace: 2/2022 - 10/2022
Místo realizace: Brno - Královo Pole

Božetěchův sad o velikosti 2,6 ha se nachází v Brně - Králově Poli a je specifickou parkovou plochou, velmi významnou nejen z hlediska historického.
Cílem návrhu bylo vytvoření přátelského prostředí, které nepopře silného genia loci, s vazbou na okolí a současně bude prostorem splňujícím soudobé principy krajinářské architektury. 
Střední část parku je reminiscencí historické stopy pravidelného parteru s kašnou, lavičkami a bohatou květinovou výsadbou. Osově je tento prostor napojen na hlavní vstup do parku a dále je osa protažena k parkovému altánu. 
Součástí parku je polyfunkční plocha zaměřena na sportovně společenské využití s posezením, elektrickými grily, dětským a sportovním hřištěm s workoutem. 
Spodní část parku s volnými travnatými plochami je doplněna parkovými lavicemi. 
Památník padlým vojákům je upraven s důrazem na pietní charakter místa. 
Důležitou součástí parku je zahrada Veřejné zeleně města Brna s výběhy zvířat a zázemím s veřejným WC.
Parkové cesty jsou rozděleny do několika kategorií. Hlavní přístupové cesty jsou řešeny principem na sebe navazujících okruhů umožňujících jednak logický průchod parkem, ale především tvoří příjemné procházkové okruhy napojené na jednotlivé parkové aktivity. Hlavní cesty navíc umožňují velmi kvalitní povrch pro menší děti na koloběžky nebo odrážedla, případně kreslení.
Významným prvkem v parku je zeleň. Ponechané vzrostlé stromové patro a volné travnaté plochy umožňují pobytové využití v celé ploše parku. V exponované nástupní části a pravidelném parteru jsou navrženy výsadby kvetoucích záhonů. Všechny plochy zeleně jsou bez automatické závlahy. Tomuto principu je podřízen i výběr jednotlivých druhů dřevin a rostlin. 
Návrh zohledňuje pocitovou bezpečnost, přehlednost při zachování jedinečného genia loci. Park je navržen tak, aby flexibilně reagoval na případné klimatické a socioekonomické změny. Je založen na klasických osvědčených principech krajinářského a provozního řešení při vypuštění laciných módních efektů. 

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953