Naučná stezka ve Frýdlantu nad Ostravicí

Autor projektu: Living in green, s.r.o., Ing. Pavlína Elfová
Spoluautor: Ing. Lenka Vyhnálková
Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí
Zhotovitel: ACER WOODWAY s.r.o.
O dílo pečuje: město Frýdlant nad Ostravicí
Termín realizace: 9/2019 - 9/2021

V lesním porostu, ve smrkovém houští a dubovém mlází, měla dle zadání vedení města vzniknout naučná stezka s interaktivními prvky pro návštěvníky všech věkových kategorií. Podkladem pro vycházkový okruh se staly cesty a pěšiny, vyšlapané během let místními obyvateli a dětmi z blízké mateřské školy. Cílem navržených úprav bylo vytvořit příjemný prostor k aktivní rekreaci, s prvky adekvátními ke geniu loci daného místa. Zároveň jsme cílili na přírodě blízké řešení, které bude pro město dlouhodobě udržitelné, bez přemrštěných nároků na údržbu. 

Celková délka odpočinkové stezky je přibližně 700 metrů, a kromě hlavního okruhu nabízí i dvě alternativní cesty. Došlo ke zkvalitnění cest jejich rozšířením a založením štěrkového povrchu. Obruby zajišťuje akátová kulatina, nejlépe korespondující s přírodním charakterem lokality. Dřevěné prvky jsou vytvořené z akátového dřeva, které se z hlediska odolnosti v našich podmínkách nejlépe osvědčilo. Stezku zdobí i autorské sochařské prvky, které zároveň slouží pro hru nejmenších dětí. Unikátní jsou také dvě dřevěné vyhlídky – „hnízda“ – s výhledy do okolního lesa. Téma naučné stezky vychází z lesního prostředí, kde se stezka nachází. Kromě hravých naučných tabulí mohou návštěvníci využít také cvičení na venkovní posilovně, či poležení na houpacích sítích pod širým nebem. Pro děti v doprovodu pedagogů je připravena i učebna pod širým nebem. Pro výsadby bylo navrženo pouze bodové doplnění domácích druhů stromů (Carpinus, Fraxinus, Tilia), které doplní stávající lesní porost na lokalitě. Základem péče o realizaci je především údržba dřevěných prvků a péče o pochozí cesty se štěrkovým povrchem. 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953