MEZI DOMY

Autor projektu: TERRA FLORIDA - Ing. arch. Lucie Vogelová, Ing. Radka Šimková
Investor: Next development, s.r.o.
Zhotovitel: OK GARDEN
Další zhotovitelé: VenDesign - mobiliář; HAGS Praha - herní prvky; 4soft - pryžové povrchy
Termín realizace: 11/2018- 9/2019
O dílo pečuje: Sdružení vlastníků jednotek
Místo realizace: Praha 5 - Jinonice

Přesněji v Praze 5 mezi bytovými domy v areálu bývalé továrny Walter Jinonice zvané Waltrovka. Továrnu, která už nežila střídá nový život.
Celkově tento návrh vytváří příjemné a funkční prostředí pro rezidenty, kde se spojuje krása s praktičností a zdravou vegetací. 

Prostor mezi domy je ohraničen gabionovými drátěnými konstrukcemi s popínavými rostlinami, které zároveň tvoří jasný předěl soukromých zahrad přízemních bytů a  poloveřejného prostoru dvora. 
Cesty vychází z očekávaných tras pohybu obyvatel, materiálově řešené kamennou kostkou a jsou netradičně hravě nerovnoměrné tak, aby spolu s travnatými kopečky se stromy byly zajímavé i pro pohledy z okolních bytů.

Plynulé terénní modelace dosahují do výšky až 1,5 metru a umožňují tím perspektivní růst stromů kmenných i vícekmenných tvarů, jak nad konstrukcí podzemní stavby, tak na rostlém terénu. V budoucnu budou celému prostoru dominovat tři majestátní jerlíny.

Na okraji travnatých ploch jsou umístěny dvě pryžové herní plochy s drobnými herními prvky, což zvyšuje atraktivitu pro rodiny s dětmi a podél cest jsou umístěny lavičky pro posezení a nízké osvětlení pro zlepšení bezpečnosti a atmosféry v noci. Odpadkové koše jsou u vstupů do plochy, což pomáhá udržovat prostředí čisté.

Pro vitální růst vegetace je navržen automatický závlahový systém z akumulačních nádrží pod domy.

Celkový design je barevně i v detailu sladěný a dodává prostoru jedinečný charakter.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953