Lesopark Pod Kalichem v Sušici

ČESTNÉ UZNÁNÍ za řešení protipovodňových opatření přírodě blízkým způsobem
Autor projektu: Ing. Pavel Šimek - FLORART
Investor: Město Sušice
Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o.
Další zhotovitelé: Jihočeské zahrady, s.r.o.; Karel Vodička
O dílo pečuje: STROMMY COMPANY, s.r.o. a Město Sušice
Termín realizace: 7/2021 - 12/2022

Lesopark v Sušici je součástí bouřlivě se rozvíjejícího území po bývalém vojenském objektu a nalézá se na lesních pozemcích po plošné sanaci havarijního lesního porostu. Vše co z porostu bylo možné, bylo ponecháno a plocha byla do doby dalších úprav zpracována hlubokou lesní frézou a zatravněna, aby se území dalo racionálně udržovat. Souběžně probíhalo zpracování projektu nutných vodohospodářských, protipovodňových úprav, které byly koordinovány s návrhem lesoparku. Cílem řešení je zpřístupnit plochu a protipovodňová opatření ve formě hrází a retenčních ploch citlivě zapojit do koncepce objektu. Celé území bylo terénně přepracováno včetně nové trasy protékající vodoteče a s maximálním využitím zde typicky vykopaného, ale i dodaného kamene. U dolní hráze se podařilo vybudovat i menší stálou vodní plochu. Územím jsou proloženy mlatové i zatravněné štěrkové cesty, doplněné atypickým mobiliářem. Vegetační úpravy byly podřízeny rekreační funkci lesa. Ve volnějších plochách a podél centrálního průlehu jsou do původních a ponechaných dřevin doplněny vzrostlé stromy, podél části ulice je vloženo stromořadí. Plášť parku a některé skupiny jsou klasicky zalesněny při plném respektování požadavků Lesního zákona. Tyto výsadby jsou vzhledem k blízkosti volné krajiny v lesnických oplocenkách. Lesopark je novou cílovou plochou ve městě a je založen s předstihem, zejména pro novou obytnou část Sušice, která souběžně s parkem začala v plochách bývalých kasáren teprve vznikat. Posléze bude lesopark doplňován další vybaveností například ve formě herních prvků, podle toho jak ukáže provozní potřeba rozvoj okolních ploch. 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953