Koupark v Ostravě - Radvanicích

Autor projektu: Ing. Magda Cigánková Fialová
Spoluautor: Ing. Michaela Nováčková
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice
Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
O dílo pečuje: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Termín realizace: 8/2019 - 6/2020

Areál bývalého koupaliště v Ostravě-Radvanicích byl donedávna ve zdevastovaném stavu s návozy hlušiny, stavební suti a zarostlý křovím. Městský obvod tuto zanedbanou oblast postupně kultivoval a vytvořil z ní oázu zeleně, známou pod názvem Koupark, která propojením s multifunkčním hřištěm pro děti, vytváří funkční a estetické prostředí pro každodenní rekreaci obyvatel a zároveň posiluje biodiverzitu v území. 
Při realizaci projektu bylo provedeno vyčištění areálu, pozůstatky nevhodných staveb byly odstraněny, došlo k vymodelování terénu, stabilizaci svahů a opravě betonového tělesa původního bazénu. Území bylo vyčištěno od náletové zeleně, na ponechaných porostech byly provedeny pěstební zásahy. Zeleň byla doplněna o původní druhy listnatých i jehličnatých dřevin a bylinný podrost. Svahy byly opatřeny geotextílií s výsadbou dřevin, palisádami a gabiony. Došlo k obnovení cestní sítě a doplnění o pěšiny a odpočívadla štěrková, šlapáková, kamenná a dřevěná – mola, kamenné a dřevěné schody a plošiny na lezení do kopce.
V rámci projektu byly řešeny i plochy zeleně kolem bytových domů na ul. Radvanická. Území bylo doplněno i o mobiliář (lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě atd.) V areálu byly vybudovány altány a venkovní grily. V lesoparku nechybí ani prvky podporující biodiverzitu území, a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a čmeláky. 
V prostoru původního bazénu bylo v letech 2022-2023 vytvořeno moderní multifunkční hřiště pro děti z EPDM povrchu, s umělými kopci, skluzavkami, herními prvky a sportovní plochou. Tímto počinem byla dokončena rekultivace území bývalého koupaliště a navazujícího prostranství kolem bytových domů na ul. Radvanická o rozloze 103 820 m2 (celková plocha území s konkrétními zásahy činí 78 945 m2). Projekt revitalizace zeleně byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci OPŽP dotací ve výši 12 306 593 Kč.

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953