Kosova Hora - Parčík pod synagogou

Autor projektu: Ing. Zuzana Němečková
Spoluautor: Bc. Nataliia Gnievysheva
Investor: Obec Kosova Hora
Zhotovitel: Ing. Petr Čapek, Zahradní architektura a služby
O dílo pečuje: Obec Kosova Hora
Termín realizace: 5/2022 - 10/2022

Území o velikosti cca 1055 m2 se nachází pod původním náměstím židovského ghetta a rekonstruovanou synagogou. Původně zde stál dům - Hostinec U lva. Poté byla plocha využívaná jako průchozí prostor mezi obytnými domy a parkovištěm. V travnaté ploše byly náznaky komunikace, pod vzrostlým stromem betonové lavičky, podél chodníku betonové květináče s nevzhlednou výsadbou. Záměrem obce bylo vytvořit esteticky hodnotný prostor s možností krátkodobého pobytu, nabízelo se využití prostoru jako připomínka původního židovského obyvatelstva. Návrh vycházel z umístění poblíž původního židovského náměstí a stávající synagogy a z pohnuté historie místních židů. V návrhu byl zohledněn požadavek na nízké náklady úprav, připomínka historie je tedy vytvořena přímo z rostlin, jejich umístění a tvaru výsadeb. V židovské náboženské tradici je vyjadřován respekt k přírodě, zvláštní význam mají stromy, se kterými je spjat např. židovský svátek  Nový rok stromů. V Bibli jsou zmiňovány stromy v četných obrazech, v židovské tradici je u různých příležitostí zvykem sázet stromy. (Zdroj Čs. rozhlas, Zamyšlení L. Pavláta: Židovský Nový rok stromů je vyjádřením úcty k přírodě, 2019). Návrh pracuje i s dalším symbolem židovské kultury - Davidovou hvězdou, která je považována za symbol judaismu i státu Izrael. Od 15. září 1941 museli všichni Židé v Němci okupovaných územích na veřejnosti nosit na oděvu symbol žluté Davidovy hvězdy s nápisem Jude, jako symbol svého označení, zostuzení režimem (zdroj Wikipedie). Propojením symboliky stromů a symbolem Davidovy hvězdy vznikl obrazec hvězdy, který je tvořen bílými růžemi, v každém cípu hvězdy je vysazen jeden strom (okrasná jabloň), šestice stromů tvoří uzavřený kruh. Prostorem prochází 2 mlatové komunikace, okraje prostoru jsou osázeny keřovými porosty s předsadbou trvalek. Ve výsadbách je několik vyšších keřových soliter (magnolií), výsadby tvoří rámec obrazci Davidovy hvězdy. V ploše je několik travinných záhonů organického tvaru, podél mlatové cesty jsou umístěny tři lavice k posezení, vzhledem k rozpočtu byly vybrány lavičky od místního dodavatele. Původní nevzhledná lampa veřejného osvětlení je nahrazena a doplněna dvěma dalšími v historizujícím provedení, doplněny jsou odpadkové koše. Sadové úpravy naváží na úpravy původního židovského náměstíčka.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953