Hraniční zámeček Hlohovec

Autor projektu: Ing. Jana Vrbasová
Spoluautor: Dipl. Ing. Štěpánka Černá
Investor: Hraniční zámeček, a.s.
Zhotovitel: Ing. Jiří Vrbas
Další zhotovitelé: Skyscraper, spol. s r.o. - cestní síť; Aqua Works, s.r.o. - závlahy; Michal Gabriel - sochy
O dílo pečuje: Hraniční zámeček, a.s.
Termín realizace: 2017 - 2018

Klasicistní stavba Hraničního zámečku byla postavena Janem I. Josefem z Lichtenštejna v letech 1816 až 1819 na hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolním Rakouskem jako letní sídlo pro panstvo. Středem zámečku jako symbol hranice protékal potůček. 
Budova Hraničního zámečku je obklopena menším přírodně-krajinářským parkem. Jeho původní koncepce byla velmi zásadně narušena výstavbou hotelu a restaurace v blízkosti zámečku a rovněž novými výsadbami, které následovaly po rekonstrukci v roce 1996 a dále.
Na základě studia historických dokumentů, map a fotografií byl v roce 2017 zpracován nový koncept řešení parku.
V maximální míře zde byla snaha o vyčištění areálu od zcela nevhodných výsadeb a zredukování dopadu  stavebních zásahů.  
V roce 2018 byla v návaznosti na stavební rekonstrukci budov zrealizována i rekonstrukce parku kolem Hraničního zámečku.
U nově navržených cest byl povrch ze zámkové dlažby a asfaltu nahrazen žulovou kostkou a plochami z minerálního zpevněného kameniva.
Kosterní výsadby vycházející z dobových dokumentů byly doplněny výsadbami soliterních stromů, záhony růží a trvalek.
Socha Hygie, dominanta parku,  je ponechána pouze v travnaté ploše a doplňuje ji převislý jerlín. 
Kolem toku potoka Včelínek jsou vysazeny divoké trvalky a traviny. Najdeme zde sasanky, udatny, ostřice, bohyšky, popelivky, kypreje a prvosenky.
Součástí úprav je mobiliář – lavičky, odpadkové koše, informační tabule. 
Podél průčelí  zámečku jsou osazeny mobilní nádoby – dřevěné džbery s výsadbou stromkových růží. Stejné nádoby s citrusy doplňují i oranžerii v patře zámečku. 
V nedávné době byly travnaté plochy kolem zámečku zatraktivněny osazením moderních soch od Michala Gabriela.
 
 
 
 
 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953