Zámecká zahrada a park Oslavany

CENA VEŘEJNOSTI
Autor projektu: Ing. Jitka Vágnerová
Investor: Město Oslavany
Zhotovitel: Kavyl s.r.o.
Další zhotovitelé: COLAS CZ a.s. - generální dodavatel II. a III.etapy Zámecké zahrady
Výměra: 33 000 m²
O dílo pečuje: Kavyl s.r.o.

Zámecká zahrada a park v Oslavanech spojuje současnost s minulostí. Původně zdevastovaný areál zámku s přiléhajícím krajinářským parkem a bývalým zahradnictvím město postupně opravuje od roku 1992. Veřejnosti roky volně nepřístupný park prošel kompletní rekonstrukcí v letech 2013-2014. Nově navržená cestní síť vychází ze zjednodušeného historického členění sbírkového parku, doplněním keřového patra došlo nejen k návratu mnoha ztracených druhů, ale také k docílení efektu bohatého kvetení a barevnosti během roku. Pravidelným ošetřováním a zabezpečením starých stromů, novými dosadbami zajímavých i domácích druhů keřů a různorodou péčí o podrosty je podporována vysoká rozmanitost života. Hnízdí zde množství ptáků, netopýři, můžete se setkat i se vzácnými zástupci hmyzu, třeba páchníky. Park slouží jako zázemí pro kulturní akce a pro klidnější procházky a odpočinek. Aktivní využití naopak nabízí Zámecká zahrada, donedávna opuštěné zahradnictví. To se proměnilo v moderní sportovně rektreační areál s dětskými hřišti, tenisovými kurty, venkovní posilovnou a veřejným koupacím biotopem v letech 2017-2019. Kompozice zahrady vychází z původně barokního pravidelného členění, použití okrasných hrušní, jabloní, višní i třešní odkazuje na dřívější ovocné sady. Odkazy na historii města i místa v sobě ukrývají i použité materiály, prvky dětského hřiště, geopark či socha žáby. Prvorepublikové zahradnictví bylo přeměněno v letní resturaci. V zahradě je myšleno i na přírodu - nejen variabilitou výsadeb a přírodě blízkých stanovišť, ale i důsledným zasakováním dešťových vod, např. ve štěrkovém trávníku na parkovišti. Spolupráce mezi autorkou, politickou reprezentací a zahradnickou realizační firmou, která zajišťuje odbornou údržbu parku probíhá i nadále, areál žije, roste a vyvíjí se. 

 

 

CENA VEŘEJNOSTI
Autor projektu: Ing. Jitka Vágnerová
Investor: Město Oslavany
Zhotovitel: Kavyl s.r.o.
Další zhotovitelé: COLAS CZ a.s. - generální dodavatel II. a III.etapy Zámecké zahrady
Výměra: 33 000 m²
O dílo pečuje: Kavyl s.r.o.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953