Park Okružní v Prostějově

CENA DĚKANA ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELU
Autor projektu: ZAHRADA Olomouc s.r.o., Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lubomír Čech, Ing. arch. Viktor Čehovský, Ing. Petr Gotthans
Investor: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Další zhotovitelé: Beatrice Mádrová, zahradní služby - vegetační prvky
Výměra: 12 000 m²
O dílo pečuje: Beatrice Mádrová, zahradní služby

Malá parková realizace v duchu trendu modrozelené infrastruktury. Objekt netradičně realizován před výstavbou bytových domů, pro které bude tvořit retenční a vsakovací území dešťových vod. Pro tento účel byla navržena malá vodní plocha ve formě železobetonové nádrže s vysokým zásypem kameniva pro udržení čistoty vody a bezpečnosti. Voda z vodní nádrže přetéká do okolních ploch, které tvoří kreativně pojednaný poldr, vybavený vsakovacími hnízdy pro plynulý odtok nárazových vod. Vzniká poměrně architektonizovaný park, který je ovšem nastaven na jistou míru sukcesního vývoje, který postupem času bude překrývat tento počáteční a silný efekt.

 

CENA DĚKANA ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELU
Autor projektu: ZAHRADA Olomouc s.r.o., Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lubomír Čech, Ing. arch. Viktor Čehovský, Ing. Petr Gotthans
Investor: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Další zhotovitelé: Beatrice Mádrová, zahradní služby - vegetační prvky
Výměra: 12 000 m²
O dílo pečuje: Beatrice Mádrová, zahradní služby

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953