Lesopark U Nádraží a Lázeňský vrch

Autor projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o., Ing. Barbora Eismanová
Investor: Městské lesy Doksy, s.r.o.
Zhotovitel: Bes renova s.r.o.
Výměra: 40 000 m²
O dílo pečuje: Městské lesy Doksy, s.r.o. a Bes renova s.r.o.

Jedná se o první etapu přeměny stávajících lesních porostů na soubor lesoparků v katastru obce Staré Splavy.
Impuls k jejich vzniku přinesl zdejších lesů pán - pan inženýr Petr Válek, který ví, že to s čistě ekonomickým hospodařením ve zdejších borových lesích v katastru Starých Splavů, líhni patriotů, kteří si nenechají vzít ani suchý pařez, nebude žádné terno.
Staré Splavy jsou unikátním obrazem české historie a jejího vývoje, v novodobých dějinách neodmyslitelně spjaté s turismem a to zejména sezónním, pevně vázaným na Máchovo jezero, místní přenádhernou romantickou přírodu, ve které se básníkem stává i zarytý pragmatik. Místní příroda je natolik fotogenická, že je promítnuta do obrovské škály českých i zahraničních filmů, však zde také žila a již znovu žije i slavná rodina Formanů…
Urbanismus této části obce je založen na malebných prvorepublikových vilkách, jež na rozdíl o násilně vetknutých socialistických rekreačních staveb zažívají svůj comeback. Takřka každá z nich je částečně i  penzionem a není proto divu, že si „místní“ uvědomují význam zdejšího přírodního prostředí a na jakékoliv zásahy jsou velice citliví.
Přeměna prvních dvou, pro standardní lesní hospodaření problematických celků, ve funkční lesoparky s výraznou podporou rekreační funkce pro místní i turisty, tak byla cestou logickou, i když v místních poměrech značně trnitou.

Lesopark U nádraží – méně členitá plocha lesních porostů, vymezená dramaticky ve skalách zaříznutou železniční tratí, svou lokací naproti nádraží i u vstupu do obce vítající všechny příchozí. Dispozice umožňující příjemné sportovní rekreační aktivity – kratší běžecké tratě doplněné o fit prvky, to vše pod pokličkou borového lesa a jeho nezaměnitelné vůně pryskyřice a písku.
Pro děti robinsonádní dřevěné hřiště, které zapadá do mozaiky vzrostlých kmenů stromů. Cíl koncepce byl vlastně velmi jednoduchý – nepoškodit nic co je pro patrioty cenné a vyzvednout to, nač jsou právem hrdí. V nástupní části parku tak vznikla specifická „filmová“ lavice, která připomíná návštěvníkům filmy natočené v místní lokaci. A protože jich není málo, nabídne lavice posezení i zájezdovému autobusu.

Lesopark Lázeňský vrch – naprosto jiný charakter původně téměř nepřístupného lesa ve strmém kopci, kde borová etáž přechází do bukové. Znalci geologie hovoří o původní sopce, znalci místních poměrů ji ovšem v dobách minulých zasypali vším nepotřebným – skládka zakázána!
Ale stane se Vám na jiné skládce, že nádherou výhledu sotva popadáte dech? Pravda, je to výšlap, ale i přes tu námahu ke zdolání vrchu -  a vlastně možná právě kvůli ní,  se na něj chcete vracet, i když toho aktuálně máte "plné kecky".
I zde je cíl jasný – umožnit všem návštěvníkům – mladým i starším, dostat se dle svých možností „příjemně“ na vrchol, připomenout místní bohatou geologii a hlavně užít si jedinečného výhledu na vrchol Borný přes hladinu Máchova jezera kde neuvidíte žádného turistu, jen si třeba zopakujete ty notoricky známé verše :
…hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol; a slunce jasná světů jiných bloudila blankytnými pásky, planoucí tam co slzy lásky.
A jako bonus z vyhlídky uvidíte i téměř do kuchyně rodině Formanů :-)

Autor projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o., Ing. Barbora Eismanová
Investor: Městské lesy Doksy, s.r.o.
Zhotovitel: Bes renova s.r.o.
Výměra: 40 000 m²
O dílo pečuje: Městské lesy Doksy, s.r.o. a Bes renova s.r.o.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953