Waltrovka, Praha

Autor projektu: TERRA FLORIDA a 2ka
Investor: Next development, s.r.o.
Zhotovitel: Buldix s.r.o. - terény, cesty, fontána, odvodnění, osvětlení, opěrné zdi
Zhotovitel: FAA- Florist Art Agency - zeleň
Další zhotovitelé: mmcité - mobiliář; Hřiště.cz-hřiště; StaVBa Praha-altán; fontány Kuneš-technologie fontány
Výměra: 27 000 m²
O dílo pečuje: ATALIAN

Autoři projektu: TERRA FLORIDA a 2ka
Investor: Next development, s.r.o.
Zhotovitel: Buldix s.r.o. - terény, cesty, fontána, odvodnění, osvětlení, opěrné zdi
Zhotovitel zeleně: FAA- Florist Art Agency
Další zhotovitelé: mmcité - mobiliář; Hřiště.cz-hřiště; StaVBa Praha-altán; fontány Kuneš-technologie fontány
Výměra: 27 000m²
O dílo pečuje: ATALIAN

Zcela nový park je na území bývalé proslulé továrny Walter/Motorlet a nabízí zajímavé prostory doslova pro všechny. Svoji identitu získává použitím materiálů z bourané továrny, zachováním části kopce s původními porosty a dvěma původními bunkry. Historie území a jeho vývoj jsou připomenuty na systému informačních tabulí, který probíhá celým parkem.

Morfologie terénu dělí park na dvě části s odlišným charakterem.

Liniový park – klasický park s autorskou fontánou inspirovanou tvarem legendárního leteckého motoru NZ 60 vyráběného v továrně Walter, pohodlnými cestami a lavičkami, pravidelně koseným trávníkem se stromy, velkým trvalkovým záhonem, originálním dětským hřištěm s tématem letectví a fitness prvky pro dospělé. 

Park na kopci – část zachovaného kopce s původními porosty a zachovaným bunkrem z 2.sv.války - je připomínkou původní přírody uprostřed nové zástavby města. Záměrně je co nejvíce ponechán přirozenému vývoji.

Po obvodu kopce vede hlavní asfaltová cesta, pohodlně průchozí, osvětlená, doplněná o lavičky v opěrné gabionové zídce, která propojuje park s okolními ulicemi a Liniovým parkem. Na vrchol kopce však vede pouze pěšina ze štěrkového trávníku, procházející kolem bunkrů, z nichž jeden je tzv Einmannbunker z 2. sv.války a druhý je nefunkční kryt civilní obrany, jehož nouzový výlez je využitý jako nová vyhlídka. I další materiály z bourané továrny znovu ožívají ve formě sedací zídky a schodů v přírodním amfiteátru a ve formě landartového „hada“. Na většině kopce zůstaly zachovány stávající perspektivní porosty dřevin, které jsou doplněny domácími druhy stromů a původní trávobylinné podrosty jsou podpořeny nově vysetou květnatou loukou. Louka bude udržována postupným kosením, aby byla stále zachována část porostu pro život hmyzu a jako úkryt pro drobné živočichy.

TERRA FLORIDA – je autorem i všech ostatních venkovních prostor mezi bytovým i domy a rodinnými domy na Waltrovce.

Autorem venkovních prostor u administrativních budov v jižní části areálu je ateliér Jakuba Cíglera.

Foto: Marie Moravcová

Autor projektu: TERRA FLORIDA a 2ka
Investor: Next development, s.r.o.
Zhotovitel: Buldix s.r.o. - terény, cesty, fontána, odvodnění, osvětlení, opěrné zdi
Zhotovitel: FAA- Florist Art Agency - zeleň
Další zhotovitelé: mmcité - mobiliář; Hřiště.cz-hřiště; StaVBa Praha-altán; fontány Kuneš-technologie fontány
Výměra: 27 000 m²
O dílo pečuje: ATALIAN

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953