Vrchlického sady, Klatovy

Autor projektu: CHVOJKA / architekt, Jakub Chvojka
Investor: Město Klatovy
Zhotovitel: GARDENLINE s.r.o.
Výměra: 6 590 m²
O dílo pečuje: Technické služby města Klatov

Autor projektu: CHVOJKA / architekt, Jakub Chvojka
Investor: Město Klatovy
Zhotovitel: GARDENLINE s.r.o.
Výměra: 6 590m²
O dílo pečuje: Technické služby města Klatov

IDEA PROJEKTU

Park, jako součást historického zeleného prstence, který vznikl namísto hradeb, zbouraných po vzoru města Vídně. Na začátku spolupráce byla ambice navázat na původní kulturní tradici Klatov a zároveň nalézt odpovědi na současné požadavky veřejného městského prostoru.

POPIS PROJEKTU

Staronová promenáda - významná osa prochází napříč parkem a pokračuje přes ulici do sousedních sadů. Obnova čtyřosé lipové aleje si vyžádala přeložku kabelu elektrického vedení. Vrchlického a Hostašovy sady byly přes ulici propojeny širokým přechodem pro chodce na ose promenády, který je zvednutý do výšky chodníku. Rozsah dláždění z barevné mozaiky byl výrazně rozšířen s ohledem na nutnost doplnění chybějících cest. Čtvercový ornament dlažeb z rozpadlé mramorové mozaiky byl převeden na novou dlažbu především z žuly. Původní mozaika byla přetříděna a zčásti vrácena zpět. Kolem Okrouhlice je tak možné vidět plató z původního mramoru.

Staronový zahradní parter - geometrická kompozice s dominantou pomníku Jana Krejčího je interpretována bez dekorací. Tradičně bohatá květinová výzdoba zahradního parteru byla převedena do jediného pásu při okraji, který je věnován fenoménu klatovských karafiátů. Zahradní parter je od ruchu promenády oddělen nízkou terasou se světelnými schody a stříhanými keři. Terasa z čedičové dlažby může sloužit jako pódium. Keřové patro bylo zásadně redukováno s ohledem na podélnou transparentnost okružního parku.

TECHNICKÉ INFORMACE

 • komplexní obnova vegetace - kácení, ošetření a výsadby stromů vč. přeložky kabelu elektrického vedení z důvodu obnovy promenády
 • komplexní obnova vegetace - založení stříhaných plůtků, trávníků, květin
 • automatický závlahový systém
 • nová cestní síť vč. organizace dopravy
 • rekonstrukce historických ornamentů dlažeb
 • nový systém LED osvětlení a scénické nasvícení
 • nový městský nábytek vč. originálů na zakázku
 • nový prameník pitné vody
 • model města “Rehabilitace Vrchlického sadů 2018 Královské město Klatovy”
 • očištění a repase sochy “Nalezená studna” od Václava Fialy
 • očištění pomníku Jana Krejčího

Autor projektu: CHVOJKA / architekt, Jakub Chvojka
Investor: Město Klatovy
Zhotovitel: GARDENLINE s.r.o.
Výměra: 6 590 m²
O dílo pečuje: Technické služby města Klatov

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953