Velískova zahrada, Zlín - Malenovice

2. místo
Autor projektu: Ing. Zuzana Řezníčková, Marcela Sedlářová-projektová kancelář A-S
Investor: Statutární město Zlín
Zhotovitel: ACRIS zahrady s.r.o. - sadové úpravy
Další zhotovitelé: KKS spol. s.r.o.
Výměra: 5 200 m²
O dílo pečuje: ACRIS zahrady s.r.o.; odbor městské zeleně

Autoři projektu: Ing. Zuzana Řezníčková, Marcela Sedlářová-projektová kancelář A-S 
Investor: Statutární město Zlín
Zhotovitel: ACRIS zahrady s.r.o. - sadové úpravy
Další zhotovitelé: KKS spol. s.r.o. - stavební práce
Výměra: 5 200m²
O dílo pečuje: ACRIS zahrady s.r.o. v letech 2017-2018; odbor městské zeleně 2019 dále

Zadavatel projektu  – odbor městské zeleně MMZ – definoval toto základní zadání:

  • hlavním cílem je prostor kultivovat a umožnit jeho využití občany Malenovic, území by si mělo udržet přírodní charakter 
  • maximálně využít stávající zeleň a to i v případě, že není z dlouhodobého hlediska perspektivní ( II. etapa kácení by měla proběhnout do 5 let)
  • nabídnout občanům nejenom upravený prostor k pobytu, ale i k aktivnímu využití – hrací prvky pro děti, cvičební prvky pro dospělé, možnost vzdělávání v oblasti ekologie  („hmyzí domečky“, budky pro ptáky, kamenné valy pro ještěrky a plazy, případně informační tabule o historii místa)
  • prostor má být upraven tak, aby zde mohla být prováděna co nejjednodušší údržba zeleně a použitých stavebních a mobiliářových prvků

Jedná se o rovinaté území s respektováním nivelety stáv.terénu s plošným dorovnáním.

2. místo
Autor projektu: Ing. Zuzana Řezníčková, Marcela Sedlářová-projektová kancelář A-S
Investor: Statutární město Zlín
Zhotovitel: ACRIS zahrady s.r.o. - sadové úpravy
Další zhotovitelé: KKS spol. s.r.o.
Výměra: 5 200 m²
O dílo pečuje: ACRIS zahrady s.r.o.; odbor městské zeleně

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953