Tyršovy sady, Pardubice

1. místo
Autor projektu: Ing. Tomáš Jiránek, Ing. arch. Marek Lehmann
Investor: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Výměra: 52 000 m²
O dílo pečuje: Služby města Pardubic a.s.

Autoři projektu: Ing. Tomáš Jiránek, Ing. Arch. Marek Lehmann
Investor: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Výměra: 52 000m²
O dílo pečuje: Služby města Pardubic a.s.

Vize parku se soustřeďuje na historii zámku - původně vodní hrad - a zároveň přináší novou kvalitu současného městského parku s ohledem na přirozený potenciál parkového prostoru souvisejícího s řekou, která je zatažena do interiéru parku. Park je určen jako kus krajinné architektury s dlouhodobým cílem upřednostňovat listnaté stromy a vizuálním kontaktem se zámeckým opevněním uprostřed parku. Široký městský kontext je přítomen ve významné ose Promenády - ve skutečnosti - městská ulice se spojuje v centru města s přechodem přes řeku Labe do sousední městské čtvrti. Promenáda je doprovázena architektonickými prvky, pergolou s membránovou střechou a specifickým nábytkem, který vychází z dřevěné cesty. Promenáda je ze západu obklopena relaxační zónou pro všechny věkové kategorie. K centru města, na jižním konci promenády, se nachází nová budova Galerie Café. Tato kavárna spojená s parkem a její život považujeme za přirozenou součást parku - doplňuje klid a bezpečné útočiště od hluku centra města.

 

1. místo
Autor projektu: Ing. Tomáš Jiránek, Ing. arch. Marek Lehmann
Investor: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Výměra: 52 000 m²
O dílo pečuje: Služby města Pardubic a.s.

Hlavní partner

Partneři:

Spolupořadatelé:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544