Stromovka, Praha

3. místo
Autor projektu: Ing. Pavel Šimek- FLORART
Investor: Hlavní město Praha
Zhotovitel: PSS Bohemia, s.r.o.-komunikace, odvodnění
Další zhotovitelé: Lesy hl. města Prahy-vodní plocha, mola, vegetační úpravy
Výměra: 208 863 m²
O dílo pečuje: Lesy hl. města Prahy

Autoři projektu: Ing. Pavel Šimek- FLORART
Koncepce: Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.; Spolupráce: Mg.A. Michal Sedlák, Ing. Marek Hamata/ Technické řešení objektů - Ing. Jiří Jílek, Ing. Tomáš Kročil, Ing. Marek Lukács, Ing. Vladimír Kočí, Tomáš Spilka
Investor: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň
Zhotovitel: PSS Bohemia, s.r.o.- komunikace, odvodnění, terénní úpravy, drobné stavby
Další zhotovitelé: Lesy hl. města Prahy - vodní plocha, mola, vegetační úpravy
Výměra: 208 863m²
O dílo pečuje: Lesy hl. města Prahy

Předmětem obnovy centrální části Stromovky je dno bývalého Rudolfínského rybníku s přilehlými plochami okružní komunikace.

V první etapě prací (2015 - 2016) byla provedena rekonstrukce původního vodohospodářského systému navazující zejména na dochované zbytky úprav z 19.století. Soustava rybníků je napájena vodou z Vltavy historickou Rudolfovou štolou. Poté začala výstavba nových vodních ploch. Jejich prostorové uspořádání je navrženo tak, aby v nadhledu od Místodržitelského Letohrádku a z prostor promenády tzv. parteru s květinovými záhony, byl původní ostrov znovu ostrovem. Výstavba nových vodních ploch je největším novým počinem ve Stromovce za posledních nejméně sto let. Břehy nových rybníků jsou dosázeny litorálními pásy, které poskytují útočiště četnému vodnímu ptactvu.

V letech 2017 a 2018 celková revitalizace pokračovala rekonstrukcí komunikací, zbavených asfaltového povrchu, který je nově nahrazen povrchem mlatovým. Přibyly dřevěné autorské objekty na dubovém pahorku a v odpočívadle Čítárna. Byl dodán nový mobiliář. Stávající vegetaci doplnila výsadba 250 ks nových stromů. Výraznou změnou v parku jsou nově provedené terénní modelace a následná obnova trávníkových ploch u rybníků včetně pobytové louky. Nově byla založena květnatá louka, kde bude probíhat již tradiční Kosení luk.

K zálivkám se využívá vltavská voda z Rudolfovy štoly, která se předčišťuje pomocí nové technologie umístěné ve Vodárenském domku. Koncem roku 2018 byla rekonstruována okružní cesta na hrázi bývalého rybníka, nově má mlatový povrch. Došlo k propojení jednotlivých úseků veřejného osvětlení – zokruhování stávajících tras. V kompoziční ose ve stromořadích mezi Výstavištěm a Šlechtovou restaurací vznikla mlatová promenáda pro pěší.

Foto: Lubomír Stibůrek

3. místo
Autor projektu: Ing. Pavel Šimek- FLORART
Investor: Hlavní město Praha
Zhotovitel: PSS Bohemia, s.r.o.-komunikace, odvodnění
Další zhotovitelé: Lesy hl. města Prahy-vodní plocha, mola, vegetační úpravy
Výměra: 208 863 m²
O dílo pečuje: Lesy hl. města Prahy

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953