Podzámecké alpinum, Průhonice

Autor projektu: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ing. Vít Doležel, Ing. arch. Martin Laštovička a Ing. Jana Kohlová
Investor: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Správa Průhonického parku
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s.
Výměra: 15 000 m²
O dílo pečuje: Správa Průhonického parku

Autoři projektu: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ing. Vít Doležel, Ing. arch Martin Laštovička a Ing. Jana Kohlová; Ing. Pavel Šimek - FLORART
Investor: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Správa Průhonického parku
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s.
Výměra: 15 000m²
O dílo pečuje: Správa Průhonického parku

Podzámecké alpinum je součástí Průhonického parku, Národní kulturní památky a památky UNESCO., který vlastní a spravuje Botanický ústav AV ČR.
Projekt připravoval projekční tým ve složení Doc. Ing. Pavel Šimek, Ing. Vít Doležel, Ing. arch Martin Laštovička a Ing. Jana Kohlová, stavbu od podzimu 2015 do jara roku 2017 realizovala firma VYKRUT zahradní služby a.s. 
Obnovou podzámčí se podařilo zpřístupnit návštěvníkům nové části parku a vytvořit tak příjemná pobytová místa obklopená historickým i současným sortimentem rostlin umocněná obnaženými skalními výchozy a znovuobnovenými krásnými pohledy na Podzámecký rybník a zámek. Druhová rozmanitost tematických výsadeb pak zajišťuje atraktivitu a proměnlivost scenérií během celého roku. Součástí obnovy byly opěrné kamenné zídky, kamenná schodiště, nové cesty a kovářsky zpracované zábradlí a treláže pro popínavé rostliny. Nedílnou součástí je i promyšleně umístěný mobiliář. Obnoven byl historický sklep na terasách pod baštou či studánka, u které bylo vybudováno nové vyhlídkové a odpočinkové místo. Významným počinem byla také obnova jalovcového svahu pod vyhlídkovou terasou. Jmenovitě stojí za zmínku obnovená Růžová zahrádka, která byla stylizována do co nejbližší podoby tak, jak ji zde vybudoval zakladatel parku Arnošt Emanuel hrabě Silva-Tarouca, a která tvoří významný pohledový i pobytový prvek celého podzámčí.
Návštěvníci mohou využít nový interaktivní informační systém na webu www.virtualnipruhonice.cz, jehož součástí je informační kiosek v návštěvnickém centru, QR kódy podél nových cest nebo mapa s umístěním panoramatických snímků jednotlivých stanovišť v různých ročních obdobích.
Tento projekt za více než 31 mil. Kč byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Foto: Oliver Beneš, Jiří Šmída

Autor projektu: Doc. Ing. Pavel Šimek, Ing. Vít Doležel, Ing. arch. Martin Laštovička a Ing. Jana Kohlová
Investor: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Správa Průhonického parku
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s.
Výměra: 15 000 m²
O dílo pečuje: Správa Průhonického parku

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953