Masarykovy sady, Louny

Cena veřejnosti
Autor projektu: Ing. Alena Burešová, Ing. Věra Filipová/ Ing. Jan Švejkovský-JENA zahradní architektura
Investor: Město Louny
Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o. (park), OK GARDEN s.r.o. (výstaviště Louny)
Další zhotovitelé: FELUX, spol. s r.o. - parkové lavičky a odpadkové koše
Výměra: 120 000 m²

Autoři projektu: Ing. Alena Burešová, Ing. Věra Filipová;  za atelier Ing. Jan Švejkovský - JENA zahradní architektura
Investor: Město Louny
Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o. (1. část - park), OK GARDEN s.r.o. (2. část Výstaviště Louny)
Další zhotovitelé: FELUX, spol. s r.o. - parkové lavičky a odpadkové koše
Výměra: 120 000m²
O dílo pečuje: GREEN PROJECT s.r.o. (1. část - park), OK GARDEN s.r.o. (2. část Výstaviště Louny)

Masarykovy sady v Lounech se rozkládají na obou březích řeky Ohře, v meandru nedaleko historického centra města a celkem mají rozlohu přes 10 ha. Areál Výstaviště byl založen ve 30. letech a dodnes se užívá pro oblastní výstavy a také pro volnočasové aktivity obyvatel města. Levý břeh má charakter městského parku s lužní vegetací.

Cílem revitalizace Masarykových sadů bylo zachovat funkčnost a prodloužit životnost vegetačních prvků, v parku s důrazem na zachování charakteru lužního porostu a na Výstavišti s důrazem na obnovu dvouřadých obvodových alejí a stromů v centrální křížové dispozici. Realizovalo se odstranění nebezpečných jedinců, ošetření stávajících stromů a výsadby stromů nových, v alejích byly doplněny chybějící stromy. Na významné stromy v parku upozorňuje návštěvníky naučná stezka „Poznáváme stromy“. Infopanely se základní textovou a obrazovou informací byly zhotoveny pro 22 stromů.

Současně s vegetačními úpravami byly doplněny propojovací cesty a obnoven nezpevněný povrch stávajících cest v kombinaci mlat a žulová kostka. Park je vybaven novým jednotným mobiliářem, sportovním vybavením pro dospělé a dřevěnými herními prvky pro děti.

Ohře rozděluje Masarykovy sady na dvě části, které jsou propojeny lávkou pro pěší. Po lávce je vedena cyklostezka, přes park dále prochází modře značená turistická trasa do Lenešic. Meandr vodního toku je pro občany Loun důležitým místem pro sport i odpočinek. Po revitalizaci Masarykových sadů je park spolu s opraveným hlavním pavilonem Výstaviště a amfiteátrem připraven stát se také centrem dění městských společenských akcí.

Foto: Alena Burešová, Žaneta Černá

Cena veřejnosti
Autor projektu: Ing. Alena Burešová, Ing. Věra Filipová/ Ing. Jan Švejkovský-JENA zahradní architektura
Investor: Město Louny
Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o. (park), OK GARDEN s.r.o. (výstaviště Louny)
Další zhotovitelé: FELUX, spol. s r.o. - parkové lavičky a odpadkové koše
Výměra: 120 000 m²

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953