Lesopark Skalky, Nový Jičín

Autor projektu: prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
Investor: Město Nový Jičín
Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
Výměra: 508 000 m²
O dílo pečuje: ZÁBOJNÍK-contractors, s. r .o.

Autor projektu: prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
Investor: Město Nový Jičín
Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
Výměra: 508 000m²
O dílo pečuje: ZÁBOJNÍK-contractors, s. r .o.

Projekt byl zpracován s cílem vytvořit společensko - sportovní oddychovou a naučnou část přírodního rámce města pomocí krajinářských, zahradně architektonických a výtvarných prvků. Je členěn do několika částí: Slunný háj a Růžovité, Zahrady u vil.

Slunný háj je prostor pro volný odpočinek s pohledem na panorama Beskyd. Upravené louky jsou modelované do obloukovitě tvarovaných svahů, mezí vytvářejících intimitu malých prostorů. Meze se opírají o souvislý porost rozčleněný do tématických celků.
Sluneční (růžokvětá) zahrada prezentuje sbírku různých typů růží. Prostoru dominuje lehká stavba Slunečního pavilonu a odpočinkovým sezením. Upravený terén pokračuje obloukovitě upravenými terasami se záhony růží. 
Zahrady u vil - tento zahradně architektonický celek byl vybudován na rozhraní 19. a 20. století a je vstupním prostorem do krajinného celku Skalky. V zahradě je zdůrazněna především naučná složka. Dominuje zde botanická expozice domácích rostlin. V odlehlejší partii bývalého ovocného sadu je umístěna sbírka krajových odrůd ovocných dřevin. Celý areál zahrady je zpřístupněn pěšími cestami s pískovaným nebo travnatým povrchem.

Provedené práce: Odstranění nevhodných dřevin, terénní úpravy pro výsadby, výsadba nových stromů a keřů, založení travnatých ploch, komunikace, zpevněné plochy, stavební doplňky a mobiliář. Celkový počet vysazených dřevin: cca 13 427ks, celková plocha zakládané a regenerované zeleně: cca 50,8ha.

Autor projektu: prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
Investor: Město Nový Jičín
Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
Výměra: 508 000 m²
O dílo pečuje: ZÁBOJNÍK-contractors, s. r .o.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953