Lesní park Hrabovjanka, Ostrava

Autor projektu: Ing.Iva Škrovová, CAPREA zahradní a krajinářské úpravy; Jana Batelková, Bc. Jana Václavíková
Investor: Jana Batelková
Zhotovitel: PARKSERVIS Mareš s.r.o., NOVOS NJ s.r.o.
Další zhotovitelé: HRAS - zařízení hřišť s.r.o., Hybaj s.r.o., NAPLOT. CZ
Výměra: 8 149 m²
O dílo pečuje: Zelená Hrabová, z.s.

Autor projektu: Ing.Iva Škrovová, CAPREA zahradní a krajinářské úpravy; Jana Batelková, Bc. Jana Václavíková
Investor: Jana Batelková
Zhotovitel: PARKSERVIS Mareš s.r.o., NOVOS NJ s.r.o.
Další zhotovitelé: HRAS - zařízení hřišť s.r.o., Hybaj s.r.o., NAPLOT. CZ
Výměra: 8 149m²
O dílo pečuje: Zelená Hrabová, z.s.

Myšlenka vybudovat lesní park nás napadla při procházkách k řece Ostravici počátkem roku 2017. Neudržovaná plocha působila velmi smutně a zanedbaně. Kopřivy, které přesahovaly 1m, popadané a rozlámané stromy, mnoho nepořádku, odpadu (prostor byl černou skládkou). Zjistily jsme, že majitelem plochy je statutární město Ostrava, správcem pozemku městský obvod Hrabová. Současně ve stejný čas, kdy nás myšlenka lesního parku napadla, vypsalo statutární město Ostrava výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků v oblasti revitalizace veřejného prostoru v rámci programu fajnový prostor. Oslovily jsme zahradní architektku paní Ing. Ivu Škrovovou, které jsme sdělily náš nápad. Přihlásily jsme se do výběrového řízení a s napětím očekávaly, zda bude náš projekt pozitivně hodnocen a podpořen. Tomu se tak skutečně stalo! Po schválení dotace odbornou komisí a orgány města Ostravy jsme proto mohly s radostí začít s přetvářením plochy v park Hrabovjanku.

Neudržovaný lužní porost byl využit jako rámec pro různé aktivity. Přírodní prostředí bylo zachováno v maximální míře.
Na volném prostranství vyrostl vrbový altán s posezením, ohništěm a interaktivní prvky s tématikou místní fauny a vegetace. V blízkosti potoka byla zřízena vodní hra pro děti. Dále do lesa pokračuje dřevěný chodník, končící u relaxačního místa pod duby. Kmeny stromů posloužily pro lanovou stezku a zavěšení budek pro ptáky a netopýry. Byly použity především přírodní materiály, jako je vrbové proutí, dřevěné kůly, kameny či štěrk na zpevněnou plochu.

Na pracích parku se podílely nejen firmy, ale také mnozí dobrovolníci z řad občanů, kteří z plochy vybírali odpad, kameny, čistili potok Zyf, sázeli a zalévali keře, tvořili pěchované ploty, odnášeli dřevo, rozprostírali hlínu a štěpku a mnoho dalšího. Toto považujeme v dnešní době za výjimečnou událost. Podařilo se nám zapojit místní komunitu z blízkého a přilehlého okolí. Podnítily jsme ostatní občany k aktivitě při tvoření veřejného prostoru. Jedná se o ojedinělý přístup, který ve městě nemá obdoby. Snad se staneme inspirací také pro další města. Tvorbou nás, dobrovolníků, si místa více vážíme. O park se aktuálně staráme a dbáme o něj sami v rámci našeho spolku Zelená Hrabová, z.s.

Lesní park Hrabovjanka byl otevřen 29. 6. 2018 za podpory velkého množství obyvatel. Patronkou parku se stala Aneta Langerová, která společně s  realizátorkami parku vysadila Hrabovjanskou Lípu svobody za podpory Nadace Partnerství – Stromy svobody.

Autor projektu: Ing.Iva Škrovová, CAPREA zahradní a krajinářské úpravy; Jana Batelková, Bc. Jana Václavíková
Investor: Jana Batelková
Zhotovitel: PARKSERVIS Mareš s.r.o., NOVOS NJ s.r.o.
Další zhotovitelé: HRAS - zařízení hřišť s.r.o., Hybaj s.r.o., NAPLOT. CZ
Výměra: 8 149 m²
O dílo pečuje: Zelená Hrabová, z.s.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953