Hřbitov, Dolní Břežany

Autor projektu: Ing. Zdeněk Sendler, spoluautor Ing. Radka Táborová
Investor: Obecní úřad Dolní Břežany
Zhotovitel: Zahradní architektura Kurz, s.r.o.
Další zhotovitelé: EKIS s.r.o. - kamenické práce
Výměra: 37 000 m²
O dílo pečuje: Zahradní architektura Kurz, s.r.o.

Autoři projektu: Ing. Zdeněk Sendler, spoluautor Ing. Radka Táborová 
Investor: Obecní úřad Dolní Břežany
Zhotovitel: Zahradní architektura Kurz, s.r.o.
Další zhotovitelé: EKIS s.r.o. - kamenické práce
Výměra: 37 000m²
O dílo pečuje: Zahradní architektura Kurz, s.r.o.

Přírodně krajinářský park, jehož součástí je hřbitov, nebo hřbitov v přírodně krajinářském parku…
Hřbitov je vymezený kamennými zdmi a habrovými stěnami, které mají tvar kruhové výseče. Pomyslný kříž vymezují lipové aleje rozbíhající se do krajiny i směrem k obci. Na pozemku bylo vysázeno dva a půl tisíce stromů, remízky z keřů, vysely se květnaté louky a hlavní cesty jsou tvořeny štěrkovým trávníkem. Stromy jsou rozmístěny zdánlivě nahodile, ale ve skutečnosti jsou v pravidelném rastru, tento efekt je patrný především z leteckých snímků. V současnosti vnímá člověk jako dominantní výseče kruhových kamenných zdí, stromy jsou zdánlivě něčím okrajovým, doplňkovým…… Ale za pár desítek let, až budou mít lípy metrové kmeny a třicetimetrovou výšku, budou zdi jenom takový nenápadný prstýnek. A teprve tehdy získá místo ty správné proporce a správnou atmosféru. Hřbitov má čtyři kovové brány, které se liší různě barevnými skleněnými pásy. Brány směřují přesně na čtyři světové strany.

 

Autor projektu: Ing. Zdeněk Sendler, spoluautor Ing. Radka Táborová
Investor: Obecní úřad Dolní Břežany
Zhotovitel: Zahradní architektura Kurz, s.r.o.
Další zhotovitelé: EKIS s.r.o. - kamenické práce
Výměra: 37 000 m²
O dílo pečuje: Zahradní architektura Kurz, s.r.o.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953