Čelakovského sady, Praha

2. místo
Autoři projektu: IPR Praha/VPÚ DECO PRAHA a.s.
Hlavní architekt: Ing. arch. Jakub Hendrych
Spolupráce: MgA. Viktória Mravčáková, MSc. Rozálie Kašparová
Koncepční spolupráce: doc. Ing. arch. Pavla Melková
Autoři krajinářského řešení: Ing. Ondřej Fous, Ing. arch. Michaela Sinkulová, David Hora, DiS.

Autor projektu: IPR Praha / VPÚ DECO PRAHA a.s.
Hlavní architekt: Ing. arch. Jakub Hendrych / IPR Praha
Spolupráce: MgA. Viktória Mravčáková, MSc. Rozálie Kašparová, 
Koncepční spolupráce: doc. Ing. arch. Pavla Melková 
Autoři krajinářského řešení: Ing. Ondřej Fous, Ing. arch. Michaela Sinkulová, David Hora, DiS.
Investor: Městská část Praha 1, Národní muzeum, Hlavní město Praha, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o.
Výměra: 21 000m²
O dílo pečuje: GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o.

 

Návrh řešení veřejných prostranství reaguje na složitou situaci místa založenou na vztahu dvou dominantních budov, (neoklasicistní budova Národního muzea a “dům nad domem” bývalého Federálního shromáždění), jejich využití, dějích a pohybech v celém prostoru, dopravě a širších urbanistických a ideových souvislostech. Prostor kolem budovy lze rozdělit charakterově i dějově na několik částí, prostor mezi budovami Národního muzea, předprostor Muzea směrem k Václavskému náměstí a Čelakovského sady, včetně zadního traktu podél Legerovy ulice. Tyto části se v návrhu navzájem přirozeně prolínají, ať už svým uspořádáním, krajinářským řešením, nebo materiálovou skladbou povrchů.

Nově vzniklé „náměstí“ mezi budovami NM nechce být dominantní, ale chce svým novým charakterem dotvořit a sjednotit celkový společný charakter místa s důrazem na pěší prostupnost a materiálové řešení. Uspořádání prostoru je členěno dopravní funkcí tramvajového tělesa, které v budoucnu naváže na tramvaj z Vinohradské třídy a bude pokračovat kolem budovy Státní opery do Vrchlického sadů a na Václavské náměstí. Současně je do prostoru vložen jeden jízdní pruh pro propojení automobilové dopravy z Wilsonovy do Vinohradské a pro zásobování přilehlých budov. Většina prostoru mezi budovami je tvořena dlážděným pěším povrchem, který tak navazuje na budoucí tramvajové zastávky a vstupy do metra a současně umožňuje přirozenou pěší prostupnost územím pro návštěvníky kulturních institucí nebo obyvatele a návštěvníky procházející územím především ve vazbě Vinohrady - Václavské náměstí. Prostor přiléhající k historické budově muzea je členěn zvýšenými záhony s podrosty pod stromy, které jsou lemovány posedovými zídkami. Výrazným prvkem utvářejícím prostor je i doplnění jerlínů v prokořenitelných buňkách do pěší plochy. Stromy jsou umístěny do dlažby s retenční spárou umožňující lepší vsak vody.

Divoké mahalebky pronikají z pražských strání a pahorků podnes divoce do celé vnitřní Prahy díky ptactvu. S jerlíny se František Thomayer, autor sadů, seznámil během své pařížské praxe a shledal je v Praze velmi užitečnými. Trnovníky jsou z valné části dílem pražských dětí, které je valem sázely ve školních praktikách za zvelebení města. Praha se dočkala dokonce svého vlastního trnovníku, vyšlechtěného ďáblickým zahradníkem Josefem Vikem v roce 1924. Do organismu města se za poslední století neodbytně propsal a stal se součástí jeho tváře i historie. Toto žité dědictví se dnes stává stromovím, které je schopno v pražské realitě přežít. Okolí Národního muzea je parkem na konstrukci metra, který trpí navážkami, vibracemi, prašností, kontaminacemi a znečištěním všeho druhu spolu s minimální schopností zadržovat srážky. Udržet tu spolu s výše uvedenými druhy i duby, lípy a platany vyžaduje vyjít zcela vstříc potřebám těchto druhů. Na půdorysu někdejšího Thomayerovského konceptu utnutého realitou normalizačních vizí bylo tedy prvořadým úkolem zajistit možnost přežití čtyřech stromů stávající kompozice, několika přežívajících dosadeb ze 70.let dvacátého století a zastavit celkovou degradaci prostoru. A to i za cenu využití některých spontánních semenáčů. Park má ovšem vepsáno do svého vínku nejen přežití rostlin, ale dobrý pocit lidí žijících zde, procházejících či navštěvujících poprvé, opakovaně či naposledy tato místa. Chránit život i prosperitu rostlin a zároveň jejich velebný stín i křehkou krásu se stalo předmětem řešení těchto již více než sto let s rostlinstvem spojovaných končin. Vracíme se do kulturního žánru trávníků, na kterých se dá sedět či ležet, květin jimž se dá obdivovat, stromů, které dávají stín.

Zpracovatel projektu: IPR Praha / VPÚ DECO PRAHA a.s.

Hlavní architekt / Vedoucí projektu: Ing. arch. Jakub Hendrych / IPR Praha

Spolupráce: 

MgA. Viktória Mravčáková / IPR Praha
MSc. Rozálie Kašparová / IPR Praha
Koncepční spolupráce:
doc. Ing. arch. Pavla Melková


Hlavní inženýr projektu:
Ing. Jan Hrachovec / VPÚ DECO PRAHA a.s.


Projektant dopravního řešení:
Ing. Tereza Šnourová / VPÚ DECO PRAHA a.s.


Spolupráce na dopravním řešení:
Ing. Jakub Zajíček / IPR Praha
Ing. Lukáš Tittl / IPR Praha


Tramvajová trať:
Ing. Vlastimil Vaňourek / Metroprojekt Praha, a. s.
Ing. Tomáš Pokorný
Ing. Jan Zídka
Ing. Petr Zobal


Objekty elektro:
Ing. Jan Říha / Metroprojekt Praha, a. s.
Ing. Jan Kahuda / Metroprojekt Praha, a. s.
Jaroslav Kaše / Metroprojekt Praha, a. s.
Základové patky stožárů a podzemní stavby:
Ing. Tomáš Baránek / Metroprojekt Praha, a. s.


Veřejné osvětlení:
Ing. Roman Sedláček / Artechnic-Schréder, a.s.
Slavnostní osvětlení NM:
Ing. Jiří Černý / Artechnic-Schréder, a.s.


Dešťová kanalizace:
Ing. Mojmír Hnilica / ZI Projekt


Úprava vodovodu:
Ing. Ludmila Šabatová / VPÚ DECO PRAHA a.s.


Opěrné zdi:
Ing. Pavel Popp / VPÚ Deco Praha, a. s.
Rozpočty a výkazy výměr:
Ing. Kateřina Hanzlová / VPÚ DECO PRAHA a.s.
Hana Pollertová (rozpočty krajinářského řešení)


Inženýring:
Mgr. Veronika Petr Krejčová

Autoři krajinářského řešení:
Ing. Ondřej Fous
Ing. arch. Michaela Sinkulová
David Hora, DiS.


Konzultanti krajinářského řešení:
Ing. Zuzana Čechovská (keřové a bylinné patro)
Hana Pollertová (rozpočty)
Ing. Marie Straková (trávníky)
Jaroslav Pešička (svahové řešení)
Zdena Fousová (letničky)
Ing. Jiří Vítek (index modrozelené infrastruktury)
Ing.Josef Souček (určení Robinia x pragense)
Spolupráce na dohledání archiválií a krajinářský dohled NPÚ:
Ing. Milena Andrade Dneboská


Závlahy:
Ing. Vladimír Šenkýř
Ing. Jakub Hanzík
Dendrologický průzkum:
Ing. Šárka Weberová, All4trees


Koordinace krajinářské části stavby:
Ing. Jan Řezníček, Jaroslav Pešička

Zhotovitel části Národní muzeum:
Sdružení Metrostav-Průmstav-IMOS

Zhotovitel části TSK Praha a.s.:
Inpros Praha a.s. / DPP a.s.

Zhotovitel krajinářského řešení:
Svaz zakládání a údržby zeleně (záštita)
Garpen zahradnická s.r.o. (hlavní zhotovitel)
Tomáš Kusák
Tomáš Bárta
Radek Fridrich
Kolja Demchan
Radek Jaščurovský
Adéla Grusová, DiS
Luděk Paris
Nikolay Monoilov
Vojtěch Urban
Jan Steiner
Břetislav Studenovský
Gabriel s.r.o. (substráty a lože, hydroosev)
Aleš Pánek
Antonín Prejza
Bořek Loskot
Daniel Fryč
Daniel Příhoda
Gabriel Brodský
Jan Čuřík
Jindřich Maděra
Josef Stejskal
Kateřina Šinfeltová
Ladislav Tomášek
Lukáš Gabriel
Martin Slaba
Milan Suchomel
Ondřej Bursík
Patrik Vítek
Petr Heger
Petr Podzimek
Šárka Bičovská
Tomáš Gabriel
Tomáš Pekelský
Tomáš Zelenka
Václav Kraut
Vladimír Pihal
Zdeněk Krejza
Kropítko (závlahy)
Pavel Řezáč, DiS
Markéta Řezáčová, DiS
Dalibor Šťastný
František Zvěřina
Zahradni architektura Kurz (prokořenitelné buňky, stromové substráty, sázení záhonů)
Martin Dřížďal
Petr Veselý
Libor Sochor
Karel Winkelbauer
Baobab (přípravné práce, kácení)
Covenant (přesazování)
Treewalker s.r.o. (arboristika, Airspade)
Filip Hora
Jan Svárovský
Robert Farský
Jan Farský
Vojtěch Kuchař
Radek Matoušek
Park – sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. (trávníky kobercem)
Karel Fučík
Martin Fučík
Kamil Gorčík
Miroslav Bula
Ing. Vojtěch Halámek (HTÚ, výkopy)
Karel Vodička
Pavel Bula
David Hamšík
Petr Meduna
Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. (pokládka trávníku)
SOŠ zahradnická Jarov (sázení záhonů, mulčování)
pod vedením Štěpánky Hejkalové a Marie Weigrichtové
Kaše – zahradnické služby
Petr A. Neumann, DiS. - PANDiS (terény pro trávníky)
Imramovská - vegetační úpravy s.r.o. (výsadba pražských trnovníků)
DIKÉ zahrady s.r.o. (terény pro trávníky, dokončovací práce)

Zahradníci – sázecí parta:
Martin Novotný (výsadba záhonů, keřů a koordinace)
Ing. Dana Skládalová (rozhoz, sázení záhonů)
Ing. Štěpánka Lacinová (sázení záhonů)
Ing. Míša Ďuranová (sázení záhonů)
Ing. Květa Machová (sázení záhonů)
Bc. Barbora Pánková (sázení záhonů)
Pharm.Dr. Martina Kotlandová Ph.D.(sázení záhonů)
Bc. Natálie Pěkná (sázení záhonů)
Bc. Vendulka Nesvadbová (sázení záhonů)

Dodavatelé rostlin:
Trvalky Semanín s.r.o. (pereny)
PERENY Renata Pešičková (pereny)
Botanické zahradnictví Holzbecher (pereny)
Florianus (pereny)
Školky Haupt (pereny)
Školky Litomyšl (pereny)
Mrva (pereny)
Planta Naturalis (byliny)
Jan Spruyt (pereny)
Hogendoorn (pereny)
Rijnbeek (pereny)
De Hessenhof (hajničky)
J.W.A. Lefeber (cibuloviny)
Linders (pereny)
Bouwmeester (prostokořenné kosatce)
Plant Estate (prostokořenné kosatce)
Nebelung (cibuloviny)
Jena (pereny)
Školky Montano (polokeře)
Bruns Pflanzen (pereny, keře)
Ebben Boomkwekerij (stromy, keře)
Zámecké zahradnictví Ctěnice (speciální sortimenty)
Dušan Plaček (botanické duby)
Agrostis Trávníky s.r.o. (travní směsi)
Arboeko s.r.o. (příprava stromů pro letní výsadbu, akáty)
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (primule)
Zahradnictví Flos s.r.o. (pereny, kobercový trávník)
Pavia Boomkwekerij

Ostatní spolupráce
Lesy hl.m.Prahy (akátové sloupky)
Provaznictví s.r.o. (antivandal lana pletena na zakázku)
Kondor s.r.o. (vše ze železa)
Arboristická obchodní s.r.o. (strukturální buňky, kotvení stromů)
miVAL Milan Valášek (ochranné mříže)
Gramoflor GmbH & Co. KG (substráty)
Agrostis trávníky s.r.o. (osiva, hnojiva, konzultace při hledání travního koberce)
ArboNet s.r.o. (tahové zkoušky)

Investoři:
Národní muzeum
Hlavní město Praha
MČ Praha 1
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Návrh: 2018
Realizace: 2018
Řešené území: 21 000 m2 (měkké povrchy 10 000m2, retenční dlažby 152m2)
Náklady: 140 mil. Kč (krajinářské technologie cca10,714%)
Počet vysazených rostlin: 108679
Počet nalezených žížal: 18

foto: René Ondroušková

2. místo
Autoři projektu: IPR Praha/VPÚ DECO PRAHA a.s.
Hlavní architekt: Ing. arch. Jakub Hendrych
Spolupráce: MgA. Viktória Mravčáková, MSc. Rozálie Kašparová
Koncepční spolupráce: doc. Ing. arch. Pavla Melková
Autoři krajinářského řešení: Ing. Ondřej Fous, Ing. arch. Michaela Sinkulová, David Hora, DiS.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953