Smetanovy sady v Krnově

Přihlašovatel a investor: Město Krnov
Autoři projektu: ZAHRADA Olomouc, s.r.o. - Ing. Radek Pavlačka
Realizace: AF stav-Aleš Fousek-stavební část, ZAHRADA Olomouc s.r.o.- zahradnická část
Péče a údržba: technické služby Krnov s.r.o.
Plocha: 37 600 m²

Celková obnova a adaptace centrálního městského parku, který tvoří typickou hradební zeleň, která kopíruje průběh fortifikace a je tedy součástí městského historického jádra. Park si v některých rysech uchoval typické rysy veřejného parku přelomu 19./20.století - promenádní charakter alejí s mobiliářem posazeným do souběžného pásu s pískovým povrchem, pseudobarokní parter s fontánou Neptuna, socha Bedřicha Smetany, historické betonové obrubníky, stopy po alpinu, parteru s kavárnou, kolorit atmosféry historických budov tří škol z 19.století apod.

K parku je přičleněna úprava prostoru před kostelem sv. Ducha, která bezprostředně navazuje na park a je přirozenou spojnicí mezi parkem a hlavním náměstím. Jistou historickou hodnotu nese i dětské hřiště, které bylo vybudováno v 70.letech 20.století, ale obsahuje velmi zajímavou betonovou skulpturu kohouta.

Návrh obnovy maximálně vyzdvihuje výše popsané historické relikty a do moderní adaptace je výrazně otiskuje jako plnohodnotnou součást řešení. Nejvýraznějším počinem návrhu je zrušení památníku II. světové války v původní nevhodné kolosální podobě, obsazující nejcennější městský prostor ve spojení s ulicí a parkem. Přepracováním vzniká nové náměstí, které se stává napůl městským prostorem a napůl parkem. Prolínání se projevuje ve stopách velkoformátových dlažeb a výtvarných prvků fontány a mobiliáře s trávníkem a stromy. Památník dostává komornější podobu, která umístěním neubírá původnímu konceptu na významu.

Pseudohistorický parter kolem Neptunovy fontány je vybaven oproti původnímu stavu pískovou plochou, která prostor zobytní a vyřeší komplikovaný stav zábradlí a šachet v dlažbě.

Socha Bedřicha Smetany je uvolněna od zábradlí a živého plůtku a dostává podstavec z širokých zatravněných stupňů, umožňující posezení a otevření travnatého parteru v okolí.

Bývalé alpinum je přepracováno na drobné hřišťátko před Základní školou s ponecháním modelace s kameny.

Bývalý parter s cukrárnou se nezachoval a tak získává novou podobu obytného parteru s pergolou. Řešení adoptuje stávající památník Řeků a částečně zakrývá jeho symetrii a původní zbytečnou dominanci. Prostor je určen k pobytu pod borovicemi a ke společenským akcím.

Dětské hřiště s kohoutem je celkově nově koncipováno. Velmi pěkná původní plastika kohouta ovládá prostor, který je členěn na kruhové plochy s různými povrchy a velkými pískovišti. Herní prvky výškově záměrně nekonkurují plastice.

Projekt řeší také nástupní plochy tří škol, autobusovou zastávku a vzpomínaný prostor před kostelem, kde se předláždilo náměstíčko žulovými odseky a upravil se prostor kolem fontány a Švédské zdi.

Celým parkem probíhá podél komunikace oboustranné pískované (MZK) pruhy s lavicemi a novým osvětlením. Celý tento koridor je obnoven.

Samozřejmostí je revitalizace vegetačních prvků včetně trávníkových ploch, kde se použil i kobercový trávník na nejintenzivnějších lokalitách.

Realizace stála cca 25.000.000,-Kč.

Přihlašovatel a investor: Město Krnov
Autoři projektu: ZAHRADA Olomouc, s.r.o. - Ing. Radek Pavlačka
Realizace: AF stav-Aleš Fousek-stavební část, ZAHRADA Olomouc s.r.o.- zahradnická část
Péče a údržba: technické služby Krnov s.r.o.
Plocha: 37 600 m²

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953