Šimkovy sady Hradec Králové

Přihlašovatel a investor: Statutární město Hradec Králové
Autoři projektu: Ing. arch Pavel Zadrobílek, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Vít Doležal
Realizace: Pontevia Corp a.s.
Péče a údržba: Technické služby Hradec Králové
Plocha: 190 000m²

V Hradci Králové dnes žije přes 95 tisíc obyvatel. Většina těchto obyvatel, tj. cca 70 %, je v produktivním věku, a tak v dnešní hektické době hledá každý místo, kde by mohl najít klid a zrelaxoval tak nejen mysl, ale i tělo, ať už aktivně či pasivně. Úlohou města je mimo jiné vytvářet obyvatelům podmínky pro jejich spokojenější život ve městě. Proto prošel park Šimkovy sady v letech 2012 až 2013 za finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod rozsáhlou rekonstrukcí, aby poskytoval občanům města lepší místo pro oddych či setkávání s přáteli, kde budou ve spojení s přírodou a přitom nadosah centru města.

V rámci rekonstrukce došlo v celých sadech ke kompletním terénním a sadovým úpravám, vybudování dětských hřišť, tvarované návrší v místě bývalého Nozomi ve tvaru hvězdice, rekonstrukce mostů, přestavbě skautské knihovny a její úpravy, rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch pro účely pěší komunikace, cyklostezky, bruslařské stezky. Dále došlo k revitalizaci místních vodních ploch, navedení nových a rekonstrukce stávajících rozvodů včetně osvětlení. Došlo k vytvoření veřejných toalet a doplnění celých sadů patřičným mobiliářem.

Park Šimkovy sady navrhl Josef Gočár ve třicátých letech minulého století. Jedná se o nejvýznamnější a největší rozvojovou plochu městské zeleně s výhodou centrální polohy a snadné dostupnosti. Poskytuje ideální možnost vytvoření multifunkčního prostoru, spojením a prolínáním různých forem rekreace pro všechny věkové kategorie. Z hlediska dopravních aspektů jsou Šimkovy sady největší souvislou klidovou plochou s vyloučením motorové dopravy v centrální zóně města. Park je obklopen objekty občanské vybavenosti, a to zejména celoměstského a regionálního významu, jako školy, školky, obchodní zóny.

Šimkovy sady jsou rovněž místem setkávání přátel. Návštěvníci parku mohou využít posezení v Rotundě Lounge Café s vnitřním i venkovním posezením situovaným u rybníčku, který se stal v létě domovem vodního ptactva a v zimních měsících zase plochou pro bruslení. V parných dnech mohou návštěvníci využít lehkého osvěžení v podobě mlhoviště nebo si zalézt do stínů vzrostlých stromů. Na místních grilech si mezi zurčením fontány a pobíháním veverek užít piknik s přáteli. Během roku je park využíván jako místo pro pořádání různých kulturních akcí např. Hradecký Majáles, Hradecké léto, apod.

Park vybízí i ke sportovním aktivitám. Díky různým nově vytvořeným povrchům na trasách v délce přibližně 5 km zde najdou využití nadšenci na pro běh nebo příznivci kolečkových bruslí, koloběžek či kol. Součástí parku je i volně přístupný skate park. Návštěvníci parku si zde najdou místo pro míčové hry, pétanque či házení diskem. V parku jsou umístěna také nová dětská hřiště. Plocha pro děti je rozdělena na několik částí. Ve středu areálu u rotundy je situováno dětské hřiště pro menší děti, které je oplocené a přístupné skrze samouzavírací branky. Vnitřní sektor hřiště zahrnuje herní prvky a sestavy pro nižší (předškolní) věkové kategorie a pískoviště. Jižním směrem je navrženo bludiště tvořené keři, doplněné malou vyvýšenou věží ve svém středu. Na prostor navazuje dětské hřiště pro větší (školní) děti, neoplocené s náročnějšími herními prvky a dále pobytová louka pro neorganizované hry. Několik herních prvků je situováno i na druhou stranu parku.

Po své rekonstrukci získal park stezky pro nevidomé a slabozraké. Jedná se o navržené stezky mlatové konstrukce navazující na areál mateřské školy pro děti se zrakovým postižením. Délka stezky je 170 m a má významný vliv na formování zahrady v bezprostředním sousedství školy pro slabozraké. Výtvarné formování zahrady je zde přizpůsobeno pravě dětem navštěvujícím školu a jejich možnosti vnímání. Na stezce jsou využity rostliny s odlišnými texturami, vůněmi tak, aby současně mohly usnadňovat orientaci v prostoru. Zpevněné plochy jsou doplněny standardními bezpečnostními a orientačními prvky, tvořeny různými materiály, aby mohly simulovat pro slabozraké různé situace, se kterými se setkávají v terénu. Řešení žádným způsobem nenarušuje terénní modelace, ale naopak se jim svým uspořádáním přizpůsobuje.

Cílem rekonstrukce Šimkových sadů bylo vytvořit polyfunkční objekt pro rekreaci a odpočinek s důrazem na přírodní a kulturní potenciál místa. Šlo především o to vrátit zpustlému parku jeho důstojnou podobu centrálního bodu systému městské zeleně, bylo vysazeno celkem 352 nových stromů, přes 1500 keřů a kolem 4000 trvalek. Během realizace projektu se v neposlední řadě kladla snaha o vytvoření místa pro aktivní život občanů Hradce Králové, které by jim umožnilo přispět k vedení zdravého životního stylu a nabídlo jim místo pro trávení volného času v kvalitním přírodním prostředí. Rozmístění a charakter přírodních a technických prvků nabízí nejen rozsáhlý rekreační potenciál, ale respektuje i ekologické aspekty území a přiznává místo na život i ostatním organizmům.

Mimo jiné se cílilo také na zatraktivnění vzhledu okolí, který byl narušován nevzhledným pohledem na tento park. Dle současné návštěvnosti parku Šimkových sadů lze říci, že rekonstrukce parku se vydařila a cíl se podařilo naplnit. Park Šimkovy sady nabízí zkrátka vše to, co by park nabízet svým návštěvníkům měl a určitě si zde každý najde něco, kvůli čemu se sem bude vždy rád vracet…

Přihlašovatel a investor: Statutární město Hradec Králové
Autoři projektu: Ing. arch Pavel Zadrobílek, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Vít Doležal
Realizace: Pontevia Corp a.s.
Péče a údržba: Technické služby Hradec Králové
Plocha: 190 000m²

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953