Mikulášské náměstí, Plzeň

Přihlašovatel a investor: Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně
Autoři projektu: Ing. arch. Karel Hanzlík, zeleň - GeoVision, s.r.o.
Realizace: Robstav stavby, s.r.o., zeleň - Prostrom Bohemia, s.r.o.
Péče a údržba: Ing. Milan Bouzek
Plocha: 17 000 m²

Historie

Mikulášské náměstí v Plzni bylo založeno jako klasické parkové náměstí v roce 1902 na celkové ploše 3 ha na místě bývalé městské ohrady a hřiště na žádost Občanské besedy. Celý prostor byl upraven velmi velkoryse. Základem kompozice byla výrazná dvouřadá lipová alej, která lemovala travnatý parter. V centrální části prohloubeného parteru býval bazén, lemovaný trvalkovými výsadbami, v jehož středu z plastiky „Volavky“ tryskal do výšky proud vody. Tato parková úprava dala vyniknout dvěma významným budovám: škole, postavené v čele náměstí v 90. letech 19. století (dnes Církevní gymnázium Plzeň) a budově II. reálného gymnázia, postaveného roku 1914 (dnes gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23). Významnější rekonstrukce zde proběhly v letech 1964 a 1965, kdy byly vytvořeny květinové partery francouzského stylu. Koncem 70.let byla do centrální části dosazena zahuštěná skupinová výsadba keřů. V parku byla rovněž umístěna socha J. Fučíka (autorka J.Sedlecká).

Postupem doby došlo nejen k výrazným kompozičním změnám, ale především k postupnému rozpadu základního kompozičního prvku, dvouřadých lipových alejí po obvodu náměstí. Z tohoto důvodu byla připravena rekonstrukce Mikulášského náměstí jako další krok regenerace ploch zeleně v Plzni

Obnova

Návrh celkové obnovy Mikulášského náměstí zpracoval tým pod vedením Ing. arch. Karla Hanzlíka. Vychází z původní pravidelné dispozice náměstí, jež dá vyniknout významným budovám a při tom odpovídá současnému životnímu stylu. Základní kostru prostoru tvoří dvojité lipové aleje, které lemují pěší komunikace. Rozdělení prostoru na průchozí a relaxační zajišťují živé plůtky z ptačího zobu a smíšená rabata trvalek a okrasných keřů. Vstup do relaxační části je možný ze čtyř rohů náměstí průchodem přes výrazná kovová loubí popnutá růžemi.
Centrální travnatý prostor mohou lidé využívat k relaxaci na pobytovém trávníku obdobně jako v historickém jádru města. Pro venčení psů slouží travnaté pásy vně delších stran náměstí.
V rámci rekonstrukce byly obnoveny zpevněné povrchy – dlažby a mlat, instalace veřejného osvětlení, nově byly rozmístěny lavičky a odpadkové koše. Nově byl na náměstí umístěn vodní prvek – půlkruhová fontána. Kromě zachovaných stromů došlo na náměstí ke kompletní obnově vegetačních prvků. Vysázeno bylo celkem 118 alejových stromů (Acer campestre 'Elsrijk', Prunus sargentii 'Rancho', Tilia x vulgaris 'Pallida') o obvodu kmínku 12-14 cm  a 14 -16 cm. Založeno bylo 340 bm živých plotů (Ligustrm, Carpinus) a 523 m2 smíšených trvalkových záhonů.

Stavba byla zahájena na podzim roku 2010 a byla z finančních důvodů rozložena do 3 let. Generálním dodavatelem stavby byla firma Robstav, s.r.o.Celkové náklady na realizaci činily 36 mil. Kč. Investorem bylo Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně.

Zajímavosti

Na studii řešení revitalizace náměstí spolupracoval Ing. Václav Weinfurter z Klatov, zahradní architekt, který se mimo jiné autorsky podílel na úpravách zahrad Pražského hradu. Svoji práci na Mikulášském náměstí bohužel nemohl dokončit, protože předčasně zemřel.

V rámci revitalizace náměstí byl jako protiváha proti církevnímu gymnáziu umístěn památník J.K.Tyla (sousoší od Vojtěcha Šípa z roku 1926). Sousoší bylo na náměstí přestěhováno z Lochotínského parku, kam bylo „odklizeno“ v roce 1951, (muselo ustoupit dopravnímu řešení Husovy ulice). J.K.Tyl v Plzni zemřel, je pochován na nedalekém Mikulášském hřbitově.
Busta Jiřího Trnky (Jiří Trnka se v Plzni narodil, bydlel poblíž náměstí) od akademického sochaře Milana Knoblocha je na Mikulášském náměstí od roku 1995. Při rekonstrukci se přesunula jen o několik metrů a to do jednoho z nově postavených vstupních loubí.
Loubí u Mikulášského gymnázia skrývá nové pítko z dílny výtvarníka Václava Fialy.

Na Rekonstrukci Mikulášského náměstí město Plzeň získalo finanční dotaci z Operačního programu životní prostředí ČR Podpora regenerace urbanizované krajiny na obnovu vegetačních prvků (tj. trávníků, stromů, keřů) a mlatových povrchů. Mobiliář (lavičky a odpadkové koše) byl hrazen společností Panasonic jako finanční dar městu Plzni.

Při stavbě, při provádění zemních prací byla v jihovýchodním rohu náměstí nalezena stará kopaná studna. Studna byla zdokumentována, byly provedeny čerpací zkoušky a rozbory kvality vody. Následně bylo projednáno povolení nakládání s podzemními vodami a od roku 2016 je voda ze studny využívána pro závlahu parkových ploch (před tím byla pro závlahy trvalkových záhonů a trávníku využívána voda pitná).

Údržba parku

Údržbu parku zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně - odd. urbanistické zeleně. Četnost udržovacích prací odpovídá první intenzitní třídě údržby: trávníky – seč 30x ročně
(od 1.4 do 31.10. 1x týdně), přihnojení 4x, prořezání 2x, zapískování 1x, odplevelení 2x, výhrab 3x. Trvalkové záhony – odplevelení s nakypřením 6x za sezonu, odstranění odkvetlých částí 4x, přihnojení 1x, přikrytí chvojím na zimu, na jaře odkrytí. Zálivka vegetačních ploch je realizována automatickým závlahovým systémem. Na základě zkušeností byly instalovány postřikovače s „tvarovou pamětí“ zálivkové výseče, které lépe odolávají zásahům nenechavců.
Živé ploty – řez 2x, odplevelení 4x za rok, zálivka dle potřeby. Popínavé rostliny u treláží – řez, uchycení ke konstrukci 4x, odplevelení 6x, přihnojení 1x a zálivka dle potřeby.

Průběžnou údržbu vyžadují také mlatové cesty – zametení 16x za rok, chemické odplevelení pod lavičkami 1x za rok. V zimě je z cest odklízen sníh a provádí se posyp pískem obdobné barvy, jako má mlat (nesolí se). Úklid (vysypání košů, sběr odpadků atd.) zajišťuje firma, 3x týdně po celý rok. 
Náklady na údržbu vegetačních prvků činí 150.000 Kč (včetně DPH) za rok. Kontrola a přejímka prováděných prací ze strany správce SVSMP je prováděna pravidelně 2x měsíčně (případně dle potřeby a prováděných prací).

Na závěr

Obnovou Mikulášského náměstí se podařilo proměnit zanedbané náměstí v reprezentativní odpočinkovou plochu. Veřejnost jej přijala kladně. Park využívají studenti obou gymnázií.
Ve večerních hodinách studenty na náměstí vystřídají skupiny méně přizpůsobivých spoluobčanů a s jejich pobytem je spojen častý vandalismus. 

Přihlašovatel a investor: Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně
Autoři projektu: Ing. arch. Karel Hanzlík, zeleň - GeoVision, s.r.o.
Realizace: Robstav stavby, s.r.o., zeleň - Prostrom Bohemia, s.r.o.
Péče a údržba: Ing. Milan Bouzek
Plocha: 17 000 m²

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953