Jiráskovy sady

Přihlašovatel : Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o.
Investor: Město Litoměřice, Nadace Proměny
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler, spolupráce: Ing. Radka Táborová, DiS., Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.
Realizace: Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o.
Péče a údržba: Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o.
Plocha: 56 300 m²
Park pro všechny

Dnes největší litoměřický park vznikal postupně, patrně na základech dvou školních hřišť založených v polovině 19. století. Významnější parkové úpravy byly realizovány v letech 1890-1892. Cílem obnovy bylo proto lépe přizpůsobit prostor a vybavení parku jeho současným uživatelům a proměnit jej v moderní a funkční městský prostor.

Obnovený park vychází vstříc nejrůznějším potřebám návštěvníků napříč generacemi i zájmy a nabízí místa pro setkávání, hru i odpočinek.

Kompletní úpravou prošla cestní síť, v parku je nový mobiliář, dvě hřiště pro menší děti, lanové prolézačky a víceúčelové sportovní hřiště. Zpevněná centrální část vytvořila do té doby chybějící „srdce" parku. Je vhodná pro pořádání větších akcí, návštěvníci zde najdou plochu pro pétanque či vodní prvky. Původní fontánu nahradily lépe přístupné vodní střiky, pítko a vodní hranol. Poblíž gymnázia vznikl dřevěný altán pro setkávání studentů. Psům jsou v Jiráskových sadech vyhrazené dvě louky.

Atmosféru parku podtrhují originální prvky, které pro Jiráskovy sady navrhli výtvarníci z Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Můžete si díky nim přečíst úryvky z díla Karla Hynka Máchy, které jsou součástí vodních prvků ve střední části parku. Celými sady pak prochází nenápadný souřadnicový systém s piktogramy. Rozděluje park na pomyslných 30 parcel označených A1 až C10, které vtipně vybízejí k objevování dalších možností parku.

Cyklistům je do parku umožněn vjezd při využití páteřních komunikací.

Projekt obnovy Jiráskových sadů byl zahájen v roce 2010 a od počátku se do něj mohla zapojit litoměřická veřejnost. Podněty místních k budoucímu využívání parku se staly součástí zadání architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2011, v níž nejlépe obstál Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler.

 

Výtvarné prvky: Dita Krouželová, Ondřej Brom, Michal Sloboda

Dokončení projektu: 2015

Financování: Nadace Proměny/ grant 25 mil. Kč + 300 tis. Kč na péči o park / Město Litoměřice - 24 mil. Kč

Celkové náklady: 49 mil. Kč

 

Přihlašovatel : Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o.
Investor: Město Litoměřice, Nadace Proměny
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler, spolupráce: Ing. Radka Táborová, DiS., Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.
Realizace: Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o.
Péče a údržba: Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o.
Plocha: 56 300 m²
Park pro všechny

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953