City Park

Přihlašovatel : Zahradní architektura Martinov s.r.o.
investor: Město Benátky nad Jizerou
Autoři projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o., Ing. Barbora Eismanová Nosková
Realizace: Gardenline s.r.o., Zahradní architektura Martinov s.r.o., Van elektro
Péče a údržba: Město Benátky nad Jizerou
Plocha: 22 780 m²

City Park je parkovou úpravou v centru města Benátky nad Jizerou, která vznikla na nevyužívané ploše brownfields. Vymezena je komunikacemi Tř. Osvobození politických vězňů, Platanová a U Cukrovaru. Průměrná nadmořská výška území je 210 m n. m. Park má rovinatou dispozici v údolí řeky Jizery. Jedná se o plochu zeleně o celkové výměře 22 780 m2, veškeré pozemky jsou ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou. Plocha je v těsné návaznosti na hustou bytovou zástavbu sídlištního typu, obchodní středisko a hotel (bývalá ubytovna), který město odkoupilo od původního majitele a začlenilo do parkové úpravy – restaurace s venkovním posezením otevřená do parku.

Pět let od návrhu k realizaci
Projekční práce byly započaty v roce 2009, kdy jsme byli osloveni zástupci města ae zadáním  vytvořit studii využitelnosti daného území. Na základě této variantní studie byly započaty projekční práce specifikující definitivní využití plochy jako „moderního“ městského parku pro všechny věkové kategorie obyvatel v centru města.
Prvotní obchůzka plochy, kterou jsme při četných návštěvách města minuli bez povšimnutí snad „tisíckrát“, vzbuzovala náš údiv a nedůvěru. Jak může být v centru živého města tak obrovská plocha, která nemá žádné využití, kterou lidé pouze ve spěchu procházejí, trousíc odpadky? Velká plocha občasně sečeného ruderálu mezi rozpadající se socialistickou stavbou hotelu a kapitalistickou Billou, plocha zašlé slávy původního cukrovaru se železniční vlečkou, kterou je možno tušit snad jen pomístně zapomenutou kolejí a terénní depresí, po cukrovaru hořkost tak jako na mnoha místech ve Středních Čechách.

Letmé zhodnocení plochy: 
Co lidé? Zcela jistě „nepůvodní jedinci“ okupující ubytovnu (původní hotel), uspěchané mámy s taškami Billa, které si zkracují cestu „parkem“ pouze z důvodu časnější večeře, ani pejskaři tu nejsou! 

Zeleň? Velký topol v kontrastu s pozůstatky ovocných zákrsků na místě, kde snad bývala zahrádkářská kolonie.
Místo k odpočinku? Parkoviště u obchodního domu a o kousek dál nejrušnější kruhový objezd ve městě. 
A ještě tu pravidelně bývávaly povodně, když se Jizera rozhodla navštívit město! 
Zdá se, že Genius loci tu ani nenocoval, prostě sen každého projektanta!

Po prvotním šoku si jdeme odpočinout do zámecké zahrady, kde dojdeme k závěru „ono to půjde“! Je to výzva, která umožní vzniknout něčemu zcela novému, něčemu, co nelze aplikovat na mnoha jiných plochách, kde je park se vzrostlou zelení, jasně definované trasování cest a více či méně jasné využití parku s přísnými limity. Vzhledem k urbanizované poloze mohou být použity i moderní technologie, beton může být betonem, kov kovem a děti nebude konečně nikdo peskovat za to, že křičí!! Jen z toho neudělat japonskou zahradu v Průhonickém satelitu:-).

Prvotně byla městu předložena studie zahrnující možnost aktivit daného území, vytvoření funkční cestní sítě v návaznosti na přilehlé městské zóny a plánované související projekty rehabilitace území podél toku řeky Jizery. Město Benátky nad Jizerou částečně získává finanční prostředky z provozu blízké skládky. Tyto prostředky z provozu, který může být pro občany do jisté míry omezující, zpětně a viditelně investuje do města a jeho obyvatel. Projektování tedy nebylo svázáno výraznou finanční hranicí budoucího díla, tak jak bývá u menších měst zvyklostí. Tato ekonomická deviza se projevila i budoucí intervencí zástupců města, kteří prosadili v parku výrazný vodní prvek i vrt pro alespoň částečnou automatickou závlahu ploch.

Samotná projekce zahrnovala několik stěžejních myšlenek, které se podařilo naplnit realizací díla:
– výrazné doplnění stromové zeleně,
– minimalizace keřových výsadeb s ohledem na nutnost zachování přehlednosti plochy parku a na snížení profesní náročnosti následné údržby,
– zřízení velkoplošných pobytových trávníků, 
– odclonění navazujících rušivých ploch – vytvoření terénní modelace od frekventovaného kruhového objezdu, odclonění parkovací plochy alejovou výsadbou kvetoucích stromů s podporou terénní deprese po původní železniční vlečce,
– zonace parku s vytvořením několika rozdílných funkčních ploch, jež nebudou vzájemně v konfliktu tak, aby mohl být park využíván veškerými věkovými kategoriemi obyvatel.

V duchu této myšlenky byla vytvořena stinná pobytová partie s rastrovou výsadbou okrasných stromů a tvarovaných živých plotů, centrální osluněná pobytová partie s přírodním suchým mokřadem, který využívá terénní depresi parku, jež je překonávána prostřednictvím velkorysých modulárních ocelových mostků. Aktivní zónu v návaznosti na objekt hotelu. Herní prostor pro nejmladší věkovou kategorii dětí se stínící plachtou, kde mohou čekat i na zbytek rodiny, nakupující v přilehlém supermarketu, i až překvapivě intenzivně využívanou In-line, či cyklo dráhu pro malé návštěvníky, s nimiž není bezpečné vyrazit na oblíbené a tudíž přeplněné klasické cyklostezky.

Park je protkán „setkávacími prostory“ s mobiliářem, které jsou doplněny o vodní prvek, či cortenové analematické sluneční hodiny, které vykrystalizovaly z bouřlivé debaty mezi pítkem, meteostánkem a tímto řešením. Výrazným a specifickým motivem plochy, který má nejen bezpečnostní charakter, ale i estetický podtext a je nyní oblíbeným večerním výhledem z přilehlých výškových objektů, je specifické osvětlení, jež zahrnuje moderní světelné linky a kostky přímo v dlážděných plochách chodníků.

Realizace parku
Realizace parku probíhala v roce 2014 až 2016. Financování bylo realizováno z převážné části z rozpočtu města, dále bylo čerpáno z OPŽP 3 893 167 Kč. 

Odezva z provozu parku 
Větší část parku byla slavnostně otevřena na podzim roku 2014 jako velmi čerstvý organismus, jeho využívání však započalo s každým novým instalovaným prvkem již mnohem dříve. Děti využívaly skluzavky přes zapáskované úseky i s ochrannou folií, cyklostezka a in-line dráha uvítala své příznivce ještě před zatravněním navazujících ploch, tudíž malí návštěvníci odcházeli zabahnění, ale šťastní. Instalaci cortenových skunečních hodin přihlíželo desítky technicky zdatných poradců! O překvapení nebyla nouze, zhotovitel si vyzkoušel výsadbu vzrostlých stromů do substrátu z brusných kotoučů Karborundum i další specifika, vyplývající z podzemních překvapení.

Pro nás je výrazným zadostiučiněním, že kdykoliv projíždíme městem, všimneme si plochy naplněné lidmi a zelení, která působí dojmem, že je tam již dlouhé roky a nikdo nevzpomene, jak to vlastně bylo před tím.

Z úst místních....

důchodkyně Jana: Udělalo se hodně, naposledy se otevřel City Park, ve kterém se má vnoučata jistě vyřádí.

Alena Klomínková: Za poslední roky se toho opravilo opravdu hodně. Těší mě třeba ten nový City Park dole ve městě. Také zámecký areál, zámecký park i nové podzámčí jsou zkrátka úžasné. Myslím, že lidem se tu žije vcelku dobře.

„Jsem tady s dcerou sice jenom na návštěvě, ale musím říct, že jde o příjemný prostor," potvrdil nám Jaroslav Toman z Chotětova.

Přihlašovatel : Zahradní architektura Martinov s.r.o.
investor: Město Benátky nad Jizerou
Autoři projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o., Ing. Barbora Eismanová Nosková
Realizace: Gardenline s.r.o., Zahradní architektura Martinov s.r.o., Van elektro
Péče a údržba: Město Benátky nad Jizerou
Plocha: 22 780 m²

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953