Baarův park

Baarův park, Praha 4 - Michle
Přihlašovatel a investor: PASSERINVEST GROUP, a.s.
Autoři projektu: DAM ARCHITEKTI s.r.o.
Realizace: PSJ, a.s.
Péče a údržba: BB C- SERVICES, s.r.o.
Plocha: 10 000 m²

Baarův park je součástí areálu BB Centrum v Praze 4 – Michli a nachází se v jeho severní části. Výstavba parku byla zahájena na jaře roku 2010 a ještě v červenci téhož roku byl park otevřen veřejnosti.

Park má podélný obdélníkový tvar, svou delší osou je orientován ve směru východ - západ. Ze severní strany na park navazuje bytový projekt Rezidenční park Baarova, na východní straně park ústí do zklidněné ulice Telčská. Z jižní strany je lemován řadou administrativních objektů a bytovým domem, na západní straně pak park přechází do vstupních prostor administrativní budovy Filadelfie a Základní školy Elijáš. Park svým charakterem navazuje na započaté úpravy zkvalitňování veřejného prostoru celého areálu BB Centra.

Baarův park se stal díky své poloze klidovým centrem severní části areálu. Plynule přechází do předprostoru základní školy, pokračuje dál k památníku a ke kostelu Narození Panny Marie. Téměř rovinatý pozemek je modelován jak půdorysně, tak výškově. Půdorysně je protkán několika křivolakými stezkami, které se vzájemně protínají nebo jsou vhodně doplněny příčnými spojkami. Kromě půdorysné rozmanitosti vedení pěších tras je terén parku modelován také výškově. Jednotlivé segmenty parku jsou pak osázeny zelení rozličných druhů a výšek. Samozřejmostí parku je vybavení mobiliářem (lavičky, odpadkové koše na tříděný odpad, knihobudka, atp.). Kromě městského mobiliáře je park doplněn různými druhy objektů sloužících jak k zábavě, tak k relaxaci (rotující houpačka, hřiště na pétanque a další).

Výraznou dominantou v západní části parku je aktivní vodní prvek. Vodní plocha lemována schodištěm je součástí nástupního parteru administrativní budovy a vytváří přechod mezi formálním exteriérovým prostorem a neformálním prostředím parku. Na samotnou vodní plochu kromě všudypřítomné zeleně navazuje exteriérové posezení restaurací umístěné pod vzrostlými stromy.

Investiční náklady: 32 mil. Kč (investorem je soukromá společnost, která se stará i o provoz a údržbu)

Výsadba: cca 180 stromů, cca 800 keřů, přes 1600 trvalek, cibulovin, které tvoří jak květinové záhony, tak pobytové louky.

 

 

Baarův park, Praha 4 - Michle
Přihlašovatel a investor: PASSERINVEST GROUP, a.s.
Autoři projektu: DAM ARCHITEKTI s.r.o.
Realizace: PSJ, a.s.
Péče a údržba: BB C- SERVICES, s.r.o.
Plocha: 10 000 m²

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953