Kontakty

Anketu Park roku pořádá

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s.
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544

IČ: 265 29 831, DIČ: CZ26529831

Spolek vedený u Krajského soudu v Brně, L 8536

 

Vyhlašovatel:

Partneři:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544