O soutěži

Svaz zakládání a údržby zeleně vyhlašuje soutěžní přehlídku PARK ROKU 2019

 

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Soutěž Park roku vyhlašuje profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Účelem soutěže je zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a údržby, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné. 

Předmětem soutěžní přehlídky jsou díla splňující definici parku, (tj. objekt zeleně o rozloze 0,5 ha o minimální šířce 25 m, který umožňuje rekreaci) dokončená v době 1. 1. 2011 – 31. 5. 2019. Do soutěže mohou být přihlášeny parky po rekonstrukci, revitalizaci, i nově založené. Díla do soutěže mohou přihlásit investoři, autoři projektu, firmy, které parky realizovaly případně spolky či jiná občanská sdružení.

POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

 • upozorňuje na nezastupitelné funkce zeleně ve městech a obcích, pro jejichž naplňování je nutná odborná a pravidelná péče a údržba. 
 • je příležitostí prezentovat kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby odborné i laické veřejnosti. 
 • představuje možnost pro zadavatele, tvůrce a realizátory srovnávat a vzdělávat se. 
 • podporuje snahu realizačních firem zvyšovat kvalitu své práce.
 • umožňuje prezentovat rozdílné přístupy k řešení parků.
 • slouží k usměrňování společenské objednávky.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE  (ke stažení v PDF formátu)

PŘIHLÁŠKA  (ke stažení v editovatelném PDF formátu)

Přihlášku včetně příloh zasílejte nejpozději do 31.8. 2019 na mail info@szuz.cz. Fotografickou přílohu je možné poslat např. přes Úschovnu nebo jinou službu pro přenos objemných dat.

 

Povinné přílohy k přihlášce

 • Stručný průvodní text v rozsahu nejvýše 3 stránek formátu A4 - prosíme zasílat v editovatelném formátu, např. Word
 • Výkresová příloha v rozsahu maximálně 5 listů formátu A3 ve formátu PDF
 • Minimálně 10 kvalitních fotografií díla v digitální podobě ve formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 DPI (s uvedením autora fotografie, případně jinak uvedeného zdroje fotografie např. archiv… ).
   

TERMÍNY

 • Uzávěrka přihlášek 31.8.2019
 • Hodnocení parků odbornou porotou 18. - 20.9. 2019
 • Vyhlášení výsledků 6.11.2019 v 18hod na Hradě v Litoměřicích

Vyhlášení výsledků se koná u příležitosti odborné konference Zeleň ve městech a obcích Ústeckého kraje. Součástí konference je komentovaná prohlídka Jiráskových sadů v Litoměřicích, které získaly první místo v minulém ročníku soutěže Park roku v roce 2017.

 

KDO DÍLA HODNOTÍ

Porotu jmenovalo Představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně z řad osobností nominovaných do poroty soutěže níže uvedenými institucemi. 

Vyhlašovatel:

Soutěž podporují:

Partneři soutěže:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544