O soutěži

Svaz zakládání a údržby zeleně vyhlašuje soutěžní přehlídku PARK ROKU 2019

 

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Soutěž Park roku vyhlašuje profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Účelem soutěže je zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a údržby, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné. 

Předmětem soutěžní přehlídky jsou díla splňující definici parku, (tj. objekt zeleně o rozloze 0,5 ha o minimální šířce 25 m, který umožňuje rekreaci) dokončená v době 1. 1. 2011 – 31. 5. 2019. Do soutěže mohou být přihlášeny parky po rekonstrukci, revitalizaci, i nově založené. Díla do soutěže mohou přihlásit investoři, autoři projektu, firmy, které parky realizovaly případně spolky či jiná občanská sdružení.

POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

  • upozorňuje na nezastupitelné funkce zeleně ve městech a obcích, pro jejichž naplňování je nutná odborná a pravidelná péče a údržba. 
  • je příležitostí prezentovat kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby odborné i laické veřejnosti. 
  • představuje možnost pro zadavatele, tvůrce a realizátory srovnávat a vzdělávat se. 
  • podporuje snahu realizačních firem zvyšovat kvalitu své práce.
  • umožňuje prezentovat rozdílné přístupy k řešení parků.
  • slouží k usměrňování společenské objednávky.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE  (ke stažení v PDF formátu)

PŘIHLÁŠKA  (ke stažení v editovatelném PDF formátu))

 

TERMÍNY

  • Uzávěrka přihlášek 31.8.2019
  • Hodnocení parků odbornou porotou 18. - 20.9. 2019
  • Vyhlášení výsledků 6.11.2019 v 18hod na Hradě v Litoměřicích

Vyhlášení výsledků se koná u příležitosti odborné konference Zeleň ve městech a obcích Ústeckého kraje. Součástí konference je komentovaná prohlídka Jiráskových sadů v Litoměřicích, které získaly první místo v minulém ročníku soutěže Park roku v roce 2017.

 

KDO DÍLA HODNOTÍ

Porotu jmenuje Představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně z řad osobností nominovaných do poroty soutěže níže uvedenými institucemi. Jmenný seznam bude zveřejněn začátkem srpna.

Vyhlašovatel:

Soutěž podporují:

Partneři soutěže:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544