Zámecká zahrada a park Oslavany

Zámecká zahrada a park v Oslavanech spojuje současnost s minulostí. Původně zdevastovaný areál zámku s přiléhajícím krajinářským parkem a bývalým zahradnictvím město postupně opravuje od roku 1992. Veřejnosti roky volně nepřístupný park prošel kompletní rekonstrukcí v letech 2013-2014. Nově navržená cestní síť vychází ze zjednodušeného historického členění sbírkového parku, doplněním keřového patra došlo nejen k návratu mnoha ztracených druhů, ale také k docílení efektu bohatého kvetení a barevnosti během roku. Pravidelným ošetřováním a zabezpečením starých stromů, novými dosadbami zajímavých i domácích druhů keřů a různorodou péčí o podrosty je podporována vysoká rozmanitost života. Hnízdí zde množství ptáků, netopýři, můžete se setkat i se vzácnými zástupci hmyzu, třeba páchníky. Park slouží jako zázemí pro kulturní akce a pro klidnější procházky a odpočinek. Aktivní využití naopak nabízí Zámecká zahrada, donedávna opuštěné zahradnictví. To se proměnilo v moderní sportovně rektreační areál s dětskými hřišti, tenisovými kurty, venkovní posilovnou a veřejným koupacím biotopem v letech 2017-2019. Kompozice zahrady vychází z původně barokního pravidelného členění, použití okrasných hrušní, jabloní, višní i třešní odkazuje na dřívější ovocné sady. Odkazy na historii města i místa v sobě ukrývají i použité materiály, prvky dětského hřiště, geopark či socha žáby. Prvorepublikové zahradnictví bylo přeměněno v letní resturaci. V zahradě je myšleno i na přírodu - nejen variabilitou výsadeb a přírodě blízkých stanovišť, ale i důsledným zasakováním dešťových vod, např. ve štěrkovém trávníku na parkovišti. Spolupráce mezi autorkou, politickou reprezentací a zahradnickou realizační firmou, která zajišťuje odbornou údržbu parku probíhá i nadále, areál žije, roste a vyvíjí se. 

 

 

Hlavní partner

Partneři:

Spolupořadatelé:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544