Trochu divočiny kolem Aspiry

Autor projektu: TERRA FLORIDA, Ing. Zuzana Štemberová
Spoluautoři: Ing. Václav Hlaváček - hlavní architekt, Ben Hoek - hlavní architekt, Ing. arch. Matěj Kuncíř - hlavní inženýr
Investor: Aspira Business Centre s.r.o.
Zhotovitel a následná péče po realizaci: Zahradnické úpravy s.r.o.
O dílo pečuje: Aspira Business Centre s.r.o.
Termín realizace: 2018 - 2019
Místo realizace: Praha 13 - Stodůlky

Aspira je administrativní sídlo Livesportu, v Praze Stodůlkách. Architektonický ateliér acht je autorem celého objektu a konceptu pobytových střech a veřejných prostranství v jejím okolí. Místo je nepříliš idylické, mezi frekventovanými ulicemi Bucharova a Tichnova. Krajinářský projekt byl příležitostí, jak zapojit budovu do okolí a vytvořit prostor, kde budou trávit čas lidé z kanceláří i místní obyvatelé. 
Veřejné prostory jsou cíleně vizuálně i funkčně odlišné, s různou mírou přírodnosti, od jednodušších architektonizovaných po volnější, přírodní. 
V předpolí budovy k Bucharově ulici jsou tři vystupující zelené ostrovy, oddělující vstup do budovy od rušného provozu. Jejich nepravidelný tvar se mění s rozrůstajícími stromy a keři, v různorodých, druhově bohatých skupinách, s velkou proměnlivostí během roku.  
Prostor k sousední budově Explora tvoří veřejný parter, s výhledem z kavárny. Jednoduchý pobytový prostor je zjemněný volnou linií jerlínů a sakur, v měkkých tvarech je modelovaný i trávník. Tady je cíleně zvolená jednoduchost a přehlednost. Sem chodí často lidé z kanceláří.
Projekt prošel vývojem, kdy původní záměr zřídit v celé západní ploše veřejný park byl výsledně zjednodušený, zůstala část v blízkosti nové budovy, ale bez vnitřních cest. Tato část je pojednaná jako volně modelované louka, s novými i zachovanými stromy. Skupinka velkých jírovců je ve vazbě na okolní divoké sukcesní porosty, místo bylo vybrané pro zřízení ještěrkoviště a řadu ptačích budek (v rámci certifikace budovy BREEAM).
Budova ze strany parku vyrůstá ze zeleného podnoží popínavek a rozvíjejících se korun stromů. Jakmile se stromy rozrostou do dospělé velikosti, bude lemovaná krajinou. Zároveň jsou i z parteru viditelné stromy ze střešních zahrad, které se až překvapivě rychle rozrostly a zapojily. 
Prostor kolem Aspiry je malým, neokázalým veřejným prostranstvím. V propojení se zelenými střechami je pokusem o živější pojetí administrativní budovy, se zapojením do okolí.  

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953