Park U Kněžské louky

Park U Kněžské louky byl revitalizován v letech 2020 – 2021. Návrh parku byl vytvořen i na základě participace s občany, která proběhla formou dotazníků. Revitalizací parku vznikl kvalitní prostor pro oddech širokého spektra uživatelů.
Centrální část parku tvoří mlatová plocha, lemovaná velkoformátovou dlažbou. Obě plochy jsou světlé barvy, čímž se eliminuje přehřívání. Voda ze zpevněných povrchů je sváděno do tzv. dešťového záhonu. Princip tohoto záhonu je založen na modelaci terénu, kdy se střídají rovné úseky s prohloubenými, které umožňují zachytit velké množství srážkové vody, a to i z přívalových dešťů. Díky štěrkovému substrátu se voda postupně vsakuje a zůstává v parku k dispozici rostlinám. Rostliny navržené v dešťovém záhonu se dokáží přizpůsobit jak suchu, tak snesou i krátkodobé zamokření. Samozřejmě plní i funkci estetickou, kdy záhon ožívá již časně zjara kvetoucími cibulovinami, zejména narcisy, následují trvalky a během léta dorůstají okrasné traviny. V parku byly dosazeny listnaté stromy a keře a kompletně byly obnoveny travnaté plochy.
Dominantním prvkem parku se stalo sousoší Milenci od sochaře M. Jiravy. V čele parku stálo již od roku 1966, později však vedle něj byla dostavěna samoobsluha a tak se sousoší dostalo mimo park. Při revitalizaci se ve spolupráci s GHMP podařil přesun sousoší na nové místo a proběhla jeho rekonstrukce.
Park je navržen převážně jako klidový, nicméně v rohu parku je malý koutek pro děti. Jedná se o terénní modelaci, která je překryta gumovým probarveným povrchem s autorským grafickým vzorem. Součástí modelace je nerezový tunel. Celá tato plocha je vymezena dřevěným sedacím schodištěm. Místo nemá být klasickým dětským hřištěm, kde by byl ruch a hluk, ale spíše místem, kde se děti na chvíli zabaví, když jsou na procházce s rodiči. Pro zvýšení bezpečnosti je v parku nové veřejné osvětlení, park je dostatečně vybaven mobiliářem a je zde i mlžítko.

 

Hlavní partner

Partneři:

Spolupořadatelé:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544